Loading

Bart Decroix IT pro | Service guru | Social beast | Photographer | Proud husband & daddy

Bart Decroix is een self-made fotograaf die gefascineerd werd door fotografie begin de jaren 2000. Na het afwerken van z’n studies in Multimedia & Communicatie Technologie botste hij op een boek over analoge fotografie uit de jaren '70. Tijden veranderen, maar oog voor licht & compositie blijven essentiële onderdelen van fotografie.

Met z’n eerste digitaal fototoestel in de hand en gedreven door de passie van fotografie werd in 2012 de fotozolder opgestart.

Bart houdt vooral van mensen fotograferen. Momenteel is hij vooral actief in als kinder- en gezinsfotograaf maar ook landschappen en feestreportages spreken hem sterk aan.

Created By
Bart Decroix
Appreciate

Credits:

Copyright Bart Decroix

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.