Loading

De Schoolweetjes Nummer 19 || 8 januari 2021

We zijn begonnen

Deze week zijn we aan een gloednieuw jaar begonnen. We wensen u en jullie alle goeds toe voor een gezond 2021. Het begin van dit jaar hadden we ons heel anders voorgesteld dan te beginnen met thuisonderwijs.

Deze week hebben de collega's zowel vanuit de school als vanuit huis het thuisonderwijs gegeven en dat gaan we de komende week ook doen. We hopen z.s.m. weer te beginnen met de lessen op school. We volgen wat dit betreft het nieuws op de voet maar we weten allemaal dat we met een verlenging te maken krijgen.

Entree

Werk in uitvoering

In de kerstvakantie is er in weer en wind keihard gewerkt aan de entree van de school. Onze school is in de zomermaanden bijna onzichtbaar door alle bomen en struiken. Nu hebben we de entree van de school wat ruimer gemaakt. De school is daardoor ook veel beter zichtbaar. Door de wat gebogen lijnen ziet het er nu al heel mooi uit. De afwerking en aanplant van deze eerste fase van de aanpak van het plein wordt de komende tijd afgerond.

De gehele bestrating van de hoofdingang tot aan de ingang van de BSO is vervangen.

Verdriet

Aan het begin van de kerstvakantie kregen we het verdrietige bericht dat de oma van Nevaja, Revayo en Zhané is overleden. Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.

Kind op maandag

Het thema van Kind op Maandag is de komende 6 weken: Een wereld van verschil. We lezen verhalen over Jezus, die rondtrekt door Israël. Overal waar hij komt, verandert er iets: zieke mensen worden beter, mensen die het niet meer zagen zitten krijgen nieuwe hoop. We lezen die verhalen niet alleen omdat het mooie verhalen zijn, of omdat we willen weten wat er toen gebeurd is. We lezen ze ook omdat we mogen hopen dat ze opnieuw waarheid kunnen worden. Dat er een wereld van verschil is tussen hoop en wanhoop, tussen geluk en verdriet.

Hier moet ik zijn

Als Jezus pas geboren is, nemen zijn ouders hem mee naar de tempel. Simeon en de oude Hanna herkennen het kind als de Messias die komen zou. Later, als Jezus twaalf jaar is, gaan ze nog een keer naar de tempel. Op de terugweg missen zijn ouders hem. Ze vinden hem terug in de tempel, het huis van zijn vader. De bijbeltekst die hier bij hoort is Lucas 2: 21-52.

Voor de kleuters staan de verhalen over Johannes de doper en de 12 vrienden van Jezus gepland.

Een rare start op de Prinses Marijkeschool

Dan mag je eindelijk naar de basisschool en dan mag je toch nog niet naar de school toe. Lastig voor de kinderen, maar ook heel raar voor de nieuwe ouders.

Het overkwam Noxx, Lot, James en Janne, die hun schoolloopbaan zijn gestart in groep 0/1A en Linn, Nina en Meis, die zijn gestart in groep 0/1B. Ondanks deze rare start heten wij jullie van harte welkom op de Prinses Marijkeschool! We hopen dat we jullie heel snel echt kunnen ontmoeten en jullie ook de andere kinderen kunnen leren kennen.

Nieuw leerlinge

Deze week is ook Crystal in groep 5 begonnen. Ook voor haar is het een vreemde start op onze school. Crystal woonde tot voor kort in Zuid-Afrika. Samen met haar moeder woont ze nu met de echtgenoot van moeder in Nijverdal. Hartelijk welkom, fijn dat je er bent. We wensen je veel plezier op onze school.

Terug in het team

Deze week is ook Karen Harbers weer op onze school begonnen. Heel fijn dat ze weer terug is na een uitstapje tussen de zomer- en kerstvakantie naar De Schaapskooi. Deze foto laat de collega's van de twee groepen 0-1 zien: Van links naar rechts: juf Henriëtte, juf Jorien en juf Karen. Een toast op het nieuwe jaar.

Zending

Nu de kinderen thuis werken wordt er geen geld voor de zending opgehaald. Wel hebben we nog een heel mooi bedrag ontvangen via Geef.nl. Er is in totaal nog € 95,-- binnen gekomen. De bedragen die deze laatste dagen van het jaar binnen zijn gekomen willen wij gebruiken om de administratiekosten van Geef.nl van 5% en het verschil in afronding te betalen. We hebben het i.v.m. de drukte nog niet precies uitgerekend, maar mocht er geld overblijven, dan wordt dat natuurlijk toegevoegd aan het zendingsgeld. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Luizencontrole

Deze week hadden we een luizencontrole gehouden. Deze kon natuurlijk niet doorgaan. We denken dat het wel belangrijk is dat er gecontroleerd wordt. Wilt u in het weekend zelf thuis uw kinderen controleren? Alvast bedankt.

Weekend

We kunnen gerust stellen dat deze eerste week van 2021 een historische is geweest. De scholen gesloten vanwege de lockdown, het begin van de vaccinatie tegen Corona en een bestorming en bezetting van Het Capitool in Washington (niet te geloven). Laten we er daarom met elkaar een rustig weekend van maken. Veel keuze hebben we ook niet. Fijne wandelingen wensen we u toe. Met vriendelijke groet, het team van de Prinses Marijkeschool.

Created By
Team Prinses Marijkeschool
Appreciate

Credits:

Created with an image from NOS en AnnieSpratt - "Children road distant" en de Prinses Marijkeschool.