Åpningstilbud AR Fotografi

Tilbudene gjelder ut august 2017.

FOTOGRAFERINGER

NB: Prisene gjelder kun fotograferingen, bildekjøp kommer utenom om ikke annet er oppgitt (som f.eks pakkepris tilbud)

1-2 ÅRSFOTOGRAFERING KR 950

Fra 11 måneder til 2 1/2 år.

BABY/BARN/PORTRETT KR 750

Baby 6-10 måneder, barn fra 2 1/2 år og oppover

KONFIRMANT fra 600,-

1 antrekk (30 min) 600,- / 2-3 antrekk (60 min) 950,-

Pakketilbud inkl. 5 digitale filer: 3400,- (30 min)

Pakketilbud inkl. 10 digitale filer: 4500,- (60 min)

BRYLLUP FRA 10 500,-

Halvdags 10 500,- / Heldags 16 000,-

For mer info om bryllupsfotografering, klikk her

Created By
Anette Risnes
Appreciate

Credits:

Created with images by Chris Breeze - "Big Balloons"Anette Risnes/ AR Fotografi

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.