Jakub Vainar (1987)

Vzdělání:

2011 - 2015

 • VOŠR Písek, restaurování nepolychromované dřevořezby

2008 - 2009

 • AVU Praha, ateliér restaurování výtvarných děl sochařských

2003 - 2007

 • SSUPŠ Zámeček s.r.o. Plzeň, kamenosochařství
fontána, Chotoviny

Sympozia:

 • Živé stromy, Tábor 2011
 • Duchové lesa, Tábor 2009
 • Druhá míza, Zámek Kozel 2008
 • Dřevosochařské sympozium, Třemošná 2007
 • International Sand Festival, Plzeň 2006
 • Pískové sympozium, Příšov 2006
 • Kámen a zvíře, Plzeň 2005
Táborské svlečny
Stromovec

Výstavy:

 • Andy Warhol, Alšova jihočeská galerie 2013
 • Andy Warhol, Západočeská galerie Plzeň 2008
 • Bor u Tachova, 2006
 • Dialog generací, Galerie S.V.U. Mánes Diamant 2005
 • Lillehammer, 1994
 • Galerie Klenová, 1993

Workshopy:

 • Sekernické technologie s mistrem P. Růžičkou, Plasy 2016
 • Dialog generací Berlín-Praha, Berlin 2005
 • Portréty v Terrakottě s L. Seefried-Matějkovou, Plzeň 2005
 • Chantieur jeunesse, Francie 2003
Česající se
Schiavo (kopie)

Realizace:

 • Památník 900 let mlynářského znaku, Chýstovice 2017
 • fontána, Chotoviny 2015
 • Památník česko-německého smíření, Hamry 2009
 • socha sv. Bartoloměje pro katedrálu, Lutych 2007
 • busta J. Plachty pro Obchodní akademii, Plzeň 2006
 • Pamětní deska Kroniky trojánské, Plzeň 2006
Jindřich Plachta
sv. Florián, sv. Václav
Památník 900 let mlynářského znaku (skica)

Soutěže:

 • NPÚ, Návrat zapomenutých soch na Křivoklát, 2008 (1.místo)
 • Aliance français, ilustrace básní V. Huga, 2001 (1.místo)
 • Evropa ve škole, 1994 (1.místo)
 • Lidice, 1993 (1.místo)
oltářní uši, loreta v Boru u Tachova (kopie)

Jakub Vainar

Koterovská 37, Plzeň

+420 777 528 000

vainarjakub@gmail.com

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.