Loading

Za Mák ZAHRADNÍ DÍLNA A KRAJINÁŘSKÝ ATELIÉR

Naše představy...Vaše krajina domova, Vaše zahrada

RESPEKT K PŘÍRODĚ A ŘEMESLNÉ PRÁCI

OD PRVOTNÍHO NÁPADU K REALIZACI...

UKÁZKY NÁVRHŮ ZAHRAD - VIZUALIZACE

1. KROK - NAŠE PRÁCE ZAČÍNÁ STUDIÍ / SKICOU

Ukázky prvotních studií.

2. KROK - STUDII PREZENTUJEME VIZUALIZACEMI

3. KROK - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, TECHNICKÁ ZPRÁVA, VÝKAZ VÝMĚR, HARMONOGRAM PRACÍ

ZPRACUJEME KOMPLETNÍ DOKUMENTACI K PROVEDENÍ STAVBY

JAK VZNIKÁ VIZUALIZACE? HLEDÁME TU SPRÁVNOU ATMOSFÉRU!
Ekofarma, zahrada relaxace//2017

Vyvinuli jsme si své postupy na zpracování vizualizací. Programy nenahrazují invenci - fantazie je nenahraditelná.

UKÁZKY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

PRIVÁTNÍ ZAHRADA

Studie, projektová dokumentace, realizace, autorský dozor. 2016/2017

Zahradu realizujeme za pomoci celé rodiny majitele. Vznikl tak krásný zahradní prostor plný aktivit, radovánek a relaxace .
OBNOVA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY TRENCIANSKE TEPLICE (SK) 2014-2015

Projektová dokumentace, autorský dozor

OBNOVA AREÁLU TERMÁLNÍ PLOVÁRNY ZELENÁ ŽABA. REALIZOVÁNO VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU FLORSTYL.
ULICE, PARKY - INTRAVILÁN OBCÍ

Spolupracujeme s obcemi na návrhu veřejných prostor - ulice, parky, náměstí, atd.

Návrhy veřejných prostor pro město Třeboň / 2017

SOUKROMÉ ZAHRADY

NÁVRH SOUKROMÉ ZAHRADY - KRAJINA VS. ZAHRADA

Zahrada prolínající se s krajinou.

STUDIE SADOVÝCH ÚPRAV
STUDIE SADOVÝCH ÚPRAV - MODERNÍ ZAHRADA

Minimalistická stavba s malým pozemkem. Zahrada aktivní rekreace.

STUDIE SADOVÝCH ÚPRAV
ZAHRADA PRO ROMANTIKY...2008-2010

NÁVRH, REALIZACE

Soukromá zahrada v duchu anglické zahrady.
UKÁZKOVÁ ZAHRADA ATELIÉRU ZA MÁK - SEDLO

VENKOVSKÁ ZAHRADA

Rozhodli jsme se obnovit zahradu u starého kamenného domu v obci Sedlo. Nalezli jsme v ní mnoho krásných zákoutí a stále nás uchvacuje její dynamika a skrytá tajemství. Zahrada, která nás bude stále provázet...
PRACUJEME S VLASTNÍM ROSTLINNÝM MATERIÁLEM

TRVALKOVÁ ŠKOLKA

Produkce trvalkové školky je úzce spjata s produkcí semenářskou, při které je na plochách s rozdílnými podmínkami pěstován, v druhové a kultivarové čistotě udržován, rozsáhlý sortiment trvalek, skalniček a trav. Velká část ve školce pěstovaných rostlin je proto generativně množených, s jistotou původu množitelského materiálu.

Kontaktní osoba: Ing. Petr Molek, pmolek@email.cz, tel.: +420603285774

OBNOVA KRAJINY A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

ZACHOVAT HODNOTY NAŠÍ KRAJINY JE PRO NÁS POSLÁNÍM

REKULTIVACE PÍSKOVNY, OBNOVA VODNÍCH PLOCH, MANAGEMENT O VZÁCNÉ DRUHY

Vodní plochy, sukcese, stopy lidských aktivit, nové kvality.

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V KRAJINĚ

VÝSADBA BIOCENTRA A INTERAKČNÍCH PRVKŮ V KRAJINĚ

Obnova retence krajiny. Realizace podzim 2016 / Kontrola výsadeb - jaro 2017 // krásný jarní aspekt v podrostu.
V SOULADU S KRAJINOU...ATELIÉR ZA MÁK
  • KONTAKT
  • projekce / atelier: Ing. Jan Makovička
  • j.makovicka@gmail.com
  • tel.: +420 734 829 828
  • zahradní realizace: Ing. Milan Sodomka
  • milan.sodomka@seznam.cz
  • tel.: +420 603 381 298
  • trvalková produkce/ velkoobchod: Ing. Petr Molek
  • pmolek@email.cz
  • tel.:+420 603 285 774
Created By
Jan Makovička
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.