Za Mák ZAHRADNÍ DÍLNA A KRAJINÁŘSKÝ ATELIÉR

Naše představy...Vaše krajina domova, Vaše zahrada

RESPEKT K PŘÍRODĚ A ŘEMESLNÉ PRÁCI

OD PRVOTNÍHO NÁPADU K REALIZACI...

UKÁZKY NÁVRHŮ ZAHRAD - VIZUALIZACE

VÝBĚR Z PROJEKTŮ 2011-2017

Ukázky privátních zahrad
JAK VZNIKÁ VIZUALIZACE?
Ekofarma, zahrada relaxace//2017

Vyvinuli jsme si své postupy na zpracování vizualizací. Programy nenahrazují invenci - fantazie je nenahraditelná.

UKÁZKY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

Rekonstrukce lesoparku z 30. let, Zlínský kraj, 2012-2016

Studie obnovy, vizualizace, projektová dokumentace, realizace, autorský dozor.

Altány, vodní prvky, ovocný sad, skleník, lávky, mosty, atd. Obnovený lesopark po 80. letech.
OBNOVA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY TRENCIANSKE TEPLICE (SK) 2014-2015

Projektová dokumentace, autorský dozor

OBNOVA AREÁLU TERMÁLNÍ PLOVÁRNY ZELENÁ ŽABA.
STUDIE SADOVÝCH ÚPRAV - MODERNÍ ZAHRADA

Minimalistická stavba s malým pozemkem. Zahrada aktivní rekreace.

STUDIE SADOVÝCH ÚPRAV
ZAHRADA PRO ROMANTIKY...2008-2010

NÁVRH, REALIZACE

Soukromá zahrada v duchu anglické zahrady.
UKÁZKOVÁ ZAHRADA ATELIÉRU ZA MÁK - SEDLO

VENKOVSKÁ ZAHRADA 2014-..?

Rozhodli jsme se obnovit zahradu u starého kamenného domu v obci Sedlo. Nalezli jsme v ní mnoho krásných zákoutí a stále nás uchvacuje její dynamika a skrytá tajemství. Zahrada, která nás bude stále provázet...
PRACUJEME S VLASTNÍM ROSTLINNÝM MATERIÁLEM

TRVALKOVÁ ŠKOLKA

Produkce trvalkové školky je úzce spjata s produkcí semenářskou, při které je na plochách s rozdílnými podmínkami pěstován, v druhové a kultivarové čistotě udržován, rozsáhlý sortiment trvalek, skalniček a trav. Velká část ve školce pěstovaných rostlin je proto generativně množených, s jistotou původu množitelského materiálu.

Kontaktní osoba: Ing. Petr Molek, pmolek@email.cz, tel.: +420603285774

OBNOVA KRAJINY A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

ZACHOVAT HODNOTY NAŠÍ KRAJINY JE PRO NÁS POSLÁNÍM

REKULTIVACE PÍSKOVNY, OBNOVA VODNÍCH PLOCH, MANAGEMENT O VZÁCNÉ DRUHY

Tichá zimní krajina

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V KRAJINĚ

VÝSADBA BIOCENTRA A INTERAKČNÍCH PRVKŮ V KRAJINĚ

Obnova retence krajiny.
V SOULADU S KRAJINOU...ATELIÉR ZA MÁK
  • KONTAKT
  • atelier: j.makovicka@gmail.com
  • tel.: +420734829828
  • zahradní realizace: milan.sodomka@seznam.cz
  • tel.: +420603381298
Created By
Jan Makovička
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.