Find din åbne tilstand Kropssprog

Skrevet af Marianne Svensen Dupont, nlpcoachhypnose.dk - d. 5. august 2017

har du testet om du kan styre dit sind, og er du bekendt med den neutrale tilstand ?

Den evne sindet har er formidabel, da den gør os i stand til at udføre mange af dagligdagens gøremål helt automatisk, lige fra at trække vejret til at køre bil. Evnen kan dog også spænde ben for os, for vi kan have svært ved at se, den nøgen sandhed, som sker lige foran os, da vi helt automatisk bruger vores unikke "landkort" som udgangspunkt, og da kortet er dannet af tidligere erfaringer, vil forståelsen af det vi oplever blive forvrænget.

Det er derfor en god idé at blive mere bevidst om din følelsesmæssige tilstand, og hvis du øver dig, vil du blive i stand til at bruge dine evner til din fordel, og lære at komme i din "åbne tilstand"

Biokemiske stoffer som vores glædeshormon dopamin, behagelighedshormon endorfin og kærlighedshormonet oxytocin åbner alle vores kontaktflader mellem nervecellerne, hvilket gør, at signalstofferne fra den ene dendrit til den anden flyder frit i hjernen. Kemien medfører, at op til 9.000 forskellige dendritter er åbne og klar til at modtage information. Når denne magi forekommer, er du i en åben tilstand.

På samme måde som du fandt din erindring frem i den lille øvelse "Kan du styre dit sind", skal du nu finde et nyt minde frem. Denne gang er vi interesseret i en erfaring, som gør dig i stand til at komme i en åben tilstand.

Når du mestre, at finde ind til din åbne tilstand, er du klar til at læse dine omgivelsers kropssprog
Created By
Marianne Svensen Dupont
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.