FJERN FORDREKORD

Du virke fjern for meg, baby

Kor mange bobler i ei Bollinger, kor mange penger i NAV?

Kor mange drømmar i ei puta, kor mye skam på et bad?

Kor mye sminke på et ansikt, kor mange tenner i et smil?

Me kan gjør mer skade her enn i din villaste - fantasi

Du virke fjern for meg, baby

Me står nakne på Bakarøy bro

Og føle dragning mot risiko

Me står nakne på Bakarøy bro

Kor mye krutt i ein krig, kor mye trøst i ein dram?

Kor mange mil i ein sko, kor mange vers i ein sang?

Kor mange tråkk i salaten, kor mange jern kan du smi?

Me kan gjør mer skade her enn i din villaste fantasi

Du virke fjern for meg, baby

Me står nakne på Bakarøy bro

Og føle dragning mot risiko

Me står nakne på Bakarøy bro

Kor mange meter ner te vannet

Når me hoppe e me fri

Kor mange meter ner te vannet

Credits:

Foto av Tor Nilsen, Hung Ngo, Moi Basefar

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.