Open Your Eyes~ natdanai suaypran 5704600314

Who am I ?

เลือกใช้แบบตัวอักษรนี้ เพราะ ตัวอักษรดูมีความแปลกไม่กลืนไปกับพื้นหลังทั้งหมด ส่วนสีที่ใช้คือมันติดมากับแบบตัวอักษรอยู่แล้วดังนั้นจึงเลือกตัวอักษรนี้ทันทีเลย

น้องไข่หวาน

เป็นการจับโปรแกรม Adobe Indesign ครั้งแรกก็สนุกดีนะไม่เคยเจอความวุ่นวายขนาดนี้มาก่อน @_@ ถึงจะไม่ได้ทำเองทั้งหมดก็ตามเพราะเป็นงานคู่ ดังนั้นหน้าที่หลักคือการตามหาเครื่องมือที่หายไปบนหน้าจอทั้งๆที่มันก็อยู่ตรงนั้นแหละ - -'

About My Favorite Gams

นี่เป็นงานที่ตั้งใจทำมากตั้งแต่เรียนวิชานี่มา (- -') เพราะให้ความรู้สึกว่าเราเป็นคอลัมนิสต์ ที่เขียนบทความลงนิตยสารเกี่ยวกับเกมส์ที่ต้องการนำเสนอ(เป็นอาชีพในฝันเลย (*O*)) ส่วนเนื้อหาที่นำมาคือเกมส์ที่ชอบเล่นเวลาว่างเพราะเล่นง่ายใช่มือแค่ข้างเดียวก็เล่นได้และมีตัวละครที่หลากหลาย กิจกรรมในเกมส์ก็เยอะจนเหนื่อย (เกมส์ดูดวิญญาณจริงๆ) Concept ของงานคือเรียบๆง่ายๆใช้รูปนิดหน่อยช่วยในการเล่าเรื่องเพื่อให้คนอ่านรู้สึกอยากติดตามและพื่นหลังสีขาวเพราะให้ความรู้สึกว่าเหมือนอ่านหนังสืออยู่นั้นเอง

กิจกรรมรณรงค์ ไม่ทุจริตในการสอบ

เพื่อเตือนให้มีความคิดที่ไม่ทุจริตในการสอบ แม้เรื่องจะเล็กน้อยแต่ก็มีผลเสียตามมาในภายหลังแน่นอน Concept คือใช้สีฟ้าที่ดูธรรมดา และใช้สีแดงเพื่อเน้นตัวอักษรที่สำคัญเพื่อสื่อความหมายให้ชัดเจน

แผนพับคณะนิเทศศาสตร์

เป็นงานบน Indesign อีกครั้ง มีความยากเพิ่มมากขึ้นอีกแล้ว (อีกแล้วจริงๆ @_@')เพราะทั้งเครื่องมือทั้ง การจัดหน้ากระดาษอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องมันยากจริงอะไรจริง แต่ก็ไม่ยากเกินไป แต่ถ้าเทียบๆแล้วงานแรกที่ฝึกการจัดหน้ากระดาษคือคนละโลกกันเลยเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้อะ มันยากไปคนละแบบ แต่ที่เรียนมาทั้งหมดก็สามารถเอาไปใช้ในอนาคตได้

ผลิตสื่อเพื่อรณรงค์ในมหาลัย

เช่นเดิมเป็นการเตือนเกี่ยวกับการไม่ทุจริตการสอบโดยใช้ตัวเองเป็นสื่อนั้นเอง Conceptคือ การเลืิอกใช้ตัวอักษร ที่มีการเน้นข้อความที่เราต้องการจะสื่อให้ชัดเจนและใช้สีที่สบายตาอีกด้วย

~ Good Bye ~

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.