VÄLJ RÄTT KAMERA GUIDE

Systemkameror

Med systemkameror med utbytbart objektiv kan du själv bestämma rätt brännvidd för dina behov. Här ser du Panasonics systemkameror som vi har testat och vilket betyg de fått.

Tryck på knapparna under tabellen för att läsa mer om respektive kamera.

Kompaktkameror

Supersnabb, film i 4K eller bara liten och lätt? Under åren som gått har vi testat kameror och rekommenderat er läsare vilken kamera som kan passa just din fotografering. Här ser du våra testbetyg för Panasonics kompaktkameror.

Tryck på knapparna under tabellen för att läsa mer om respektive kamera.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.