Putras programma 2016

Vislatvijas Putras programma arī šogad izglītos skolēnus par veselīgu uzturu un graudaugiem kā vienu no tā sastāvdaļām. Pērn Putras programmā piedalījās jau 70 000 skolēnu dažādos Latvijas reģionos.

10. oktobris ir Starptautiskā putras diena, ko svin daudzviet pasaulē. Jau vairākus gadus to svinam arī Latvijā, lai atgādinātu visiem, kāpēc graudaugi ir svarīga mūsu malstītes sastāvdaļa.

Šogad jau ceturto gadu notiks Vislatvijas Putras programma skolās, kuras iniciatori ir AS "Rīgas Dzirnavnieks" un graudaugu zīmols "Herkuless" sadarbībā ar Veselības ministriju, Valsts izglītības satura centrs (VISC) un Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC).

Šogad jaunums būs Vislatvijas Putras pavārgrāmatas veidošana kopā ar bērniem skolās. Dažādi novadi, dažādi bērni izaicinās viens otru un kopā veidos plašāko vienuviet digitālo pavārgrāmatu ar receptēm.

To plānots plašākai sabiedrībai prezentēt 7.oktobrī Putras vēstniecībā.
www.putrasprogramma.lv/pavargramata - vietne, kurā no 19. septembra ikviens varēs ievietot savu recepti, apskatīt citas un arī izdrukāt. Receptes varēs ievietot gan individuāli bērni, gan visa klase, skola vai pulciņš. Savu recepti varēs pievienot no 19.septembra līdz neierobežotam laikam.
Šefpavāru žūrija izvēlēsies 20 labākās receptes, un to mazie autori, kas saņems atzinības rakstus un specbalvas. Labākās tiks izvēlētas no tām receptēm, kas būs pievienotas līdz 16.oktobrim (ieskaitot).

Arī šogad bērni tiks dalīti divās grupās: 1.-4.klase (tostarp pirmsskolas bērni) un 5.-8.klase.

Skolās skolotāji tāpat kā līdzšinējos gadus varēs novadīt Putras stundas, izmantojot speciālas prezentācijas (varēs lejupielādēt www.putrasprogramma.lv no 19. septembra).

Šoreiz būs divi uzdevumi klasei. Viens paredz uzzīmēt, uztaisīt, nofotografēt savu putras šķīvi, bet otrs - kopā klasē izdomāt savu recepti un ievietot digitālajā recepšu pavārgrāmatā.

Visi mācību materiāli būs lejupielādējami no 19. septembra.

Reģistrācija Putras programmai, sākot no 12.septembra www.putrasprogramma.lv, aizpildot speciālu anketu. Pirmās 100 skolas katrā no vecuma grupām - 1. - 4. klasei un 5. - 8. klasei - dāvanas uzvarētājklasei, bukleti un diplomi.

7. oktobrī restorānā Rīgā kā katru gadu tiks atklāta Putras vēstniecība. Galvenais notikums - digitālās Putras recepšu grāmatas prezentācija. Aicināsim ciemos bērnus, kas kopā ar šefpavāru gatavos putras ēdienus un cienās īpaši uzlūgtos ciemiņus. Ciemiņiem ierašanās būs ar savu rīta putras bļodu.

Kopā ar VISC septembrī rīkosim Putras dienas Drošības nedēļas ietvaros (19. - 23. septembris). Runāsim ar bērniem, kā izvēlēties drošu pārtiku un kas jāzina par marķējumu uz iepakojumu. Ar speciāliem digitāliem materiāliem papildināsim putras lekcijas prezentācijas.

Šogad Putras programmas ietvaros AS "Rīgas Dzirnavnieks" kopā ar Penkules sākumskolas skolēniem uzsāka pilotprojektu ar auzu audzēšanu pie skolas. Bērni no paša sākuma līdzdarbojās un audzēja labību pie savas skolas.

Uz tikšanos Putras programmā 2016! Veidosim kopā plašāko pavārgrāmatu ar putras receptēm!

www.putrasprogramma.lv

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.