Sett av datoene save the dates

I år har Kirkens Bymisjon vært 20 år i Bergen, med ulike tiltak rettet spesielt mot små og store i byen vår som har en vanskelig hverdag. Ambisjonen vår er den samme som for 20 år siden – mennesker i byen vår skal erfare respekt, omsorg og rettferdighet. Vil du være med og feire med oss?

9. juni Fagkonferanse

 • Tema - Hva er rollen til frivillig og ideell sektor i forhold til bekjempelse av fattigdom og sosial ekskludering?
 • Med kjente politikere, akademikere, organisasjoner og berørte.
 • Dagsseminar på Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen for fagpersoner i offentlig, ideell og privat sektor.
Seminaret holdes på Radisson Blu Royal hotel

10. juni Marked på Torgalmenningen

 • Boder og stands med smakebiter, produkter laget på våre verksted, informasjon om vårt arbeid, spill og leker.
 • Scene med musikk, underholdning og taler
 • Fra kl 11-14
Fra en av Kirkens Bymisjons gatefester i bakgården til Korskirken

11. juni Jubileumsgudstjeneste

 • Gudstjeneste med kulturelle innslag
 • Kl. 18 i Korskirken

15. november La Boheme

 • En annerledes operaoppsetning i Korskirken, med samarbeid mellom profesjonelle musikere og deltakere fra Kirkens Bymisjon
 • Målet er å skape spennende møter på tvers av fag og profesjon, der alle blir sett på som ressurs.
 • Med artister som blant andre Helge Jordal, Marianne Juvik Sæbøe, Veslemøy Fluge Berg
La Boheme ble også satt opp i 2007, til fulle hus.

Vi gleder oss!

Sett av datoene nå. Mer informasjon kommer.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.