JACQUE BONJOUR!

Empathisch, kritisch en geïnteresseerd

Lieve Jacque, je bent altijd bezig met het andere mensen naar de zin maken. Nu is het tijd voor jou! Nieuwe inspiratie. Jouw kritische kijk op de wereld zal in de Snorfabriek van pas komen. Al jouw mede-snorren luisteren met oprechte interesse naar jouw verhaal. Deze plek is een moment van rust. Hier kun je doen wat je altijd al zou willen, en dat in een inspirerende omgeving.

Laat de speurneus in jezelf los op ontdekkings-dinsdag. Kijk in de agenda van de Snorfabriek om deze speciale dinsdag in te plannen.

Nodig je vriendinnen en vrienden snel uit!

TADAAA: Jouw persoonlijke Snorfabriek-Plattegrond!

Kom naar de Snorfabriek en ontdek hier alle speciale plekjes. Deze plattegrond is aangepast op jouw voorkeuren. Loop gerust even naar binnen en ga op onderzoek uit. Er zijn téveel leuke snorfabrikanten en werkplekken, daarom helpen we je een handje met deze plattegrond.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.