Loading

Fagforbundets jule- og nyttårshilsen Scroll deg nedover og se noe av det vi har gjort i 2019!

Seier i sjukehusstreiken!

Historisk seier for sjukehusstreiken i Rikslønnsnemnda. Folk i deltidsstillingar får pensjon frå første krone. Det blir no også innført i Oslo kommune!

Ny, god pensjonsløsning i PBL-barnehagene

Fem år med dragkamp om pensjon for ansatte i PBL-barnehagene er over. I mellomoppgjøret ble Fagforbundet enig med PBL om en pensjonsordning der prinsippene Fagforbundet har kjempet for, er med.

Flere kommuner tar renovasjonen tilbake i egen regi

Offentlig finansierte tjenester i egenregi har lenge vært en fanesak for Fagforbundet. Derfor er det gledelig at trenden med konkurranseutsetting ser ut til å flate ut. Stadig flere kommuner tar tjenestene tilbake når anbudene går ut.

Renholder fikk 950 000 i erstatning og oppreisning

Et medlem i Fagforbundet ble ulovlig oppsagt etter langvarige helseplager. Kristiansand kommune tapte i retten fordi den ikke hadde gjort nok for å tilrettelegge for annet arbeid.

Tariffavtalene renner inn hos Frisørenes fagforening

Fagforbundet Frisørenes fagforening har nå over 250 salonger med tariffavtaler. Rundt 40 av dem har kommet på plass i år! Hos de store kjedene Nikita og Cutters går det nå fint å få på plass nye avtaler.

Lansering av Pleiar.no

Pleiar.no er Fagforbundets verktøykasse for pleiepersonell. Her kan du blant annet finne faglige verktøy, håndbok med mange nyttige artikler og en klinisk ordliste. Pleiar.no er Fagforbundets elektroniske oppslagsverk for deg som jobber med pleie, helse og omsorg eller er student/lærling. Den er laget av og for praktikere og ment for bruk i en hektisk hverdag, der du trenger å finne informasjon fort.

Fagforbundet-medlem får etterbetalt 150 000 kroner i lønn

Høyesterett slår fast at en kvinne som hadde kortvarige oppdrag i helse- og omsorgssektoren skal få etterbetalt 150 000 kroner pluss pensjon. Og Fagforbundet sitter igjen med en høyesterettsdom som kan anvendes i flere saker med etterbetalingskrav.

Deltidslista

Nå har Fagforbundet laget et verktøy for å sjekke antall heltid/deltidsutlyste helsefagarbeiderstillinger i hele landet. Nå kan du gå inn og se hvor mange heltids- og deltidsstillinger som blir utlyst for helsefagarbeidere i din kommune. Tallene er ment å brukes i kampen for en heltidskultur i helse- og omsorgssektoren.

Osloskolen satser på egne vaktmestre

Det rødgrønne byrådet i Oslo avslutter ordningen med å sette ut vaktmesterne ved skolene til private. Fagforbundet jubler og tror vedtaket vil ha positive ringvirkninger også for elevene.

Full seier for omsorgsarbeidere i tingretten: Baos dømt til å etterbetale millioner

Sju medlemmer av Fagforbundet har vunnet over velferdsselskapet Baos AS i en dom fra 16. desember 2019 i Drammen tingrett. Omsorgsarbeiderne har vunnet fram på alle punkter. Baos er dømt til å etterbetale dem flere millioner kroner.

Tariffavtale for BPA-assistenter

Brukerstyrte personlige assistenter (BPA) har fått sin første nasjonale tariffavtale med en hovedorganisasjon. Fagforbundet forhandlet seg fram til en avtale med Virke.

Ti år med solidaritet

I 2020 kan vi feire at det er ti år siden Fagforbundets SOS-barneby i Angola ble åpnet. Til sammen har vi samlet inn ca 90 millioner kroner til bygging og drift av barnebyen.

Postkom vedtok å gå inn i Fagforbundet!

Og de tar med seg 17 600 medlemmer derifra og stifter Fagforbundet Post og Finans.

Velkommen!

GOD JUL OG GODT NYTTÅR!

Fra alle oss, til alle dere.

Credits:

Foto: Toni Cuenca - "Christmas Decoration", Birgit Dannenberg, Werner Juvik,Jan Lillehamre, Kari-Sofie Jenssen og August Tekrø.