Loading

PTF w Poznaniu Henryk Drozdowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

W Poznaniu istniał przed pierwszą wojną światową Königliche Akademie zu Posen – Wyższy Zakład Kształcenia Nauczycieli.

Dyrektor tej placówki, Paul Spiess był fizykiem, który dobrze wyposażył oddział fizyczny, mieszczący się w czasach zaboru pruskiego na drugim piętrze Collegium Minus. Właśnie zbiory tego oddziału stały się podstawą przy organizowaniu fizyki w 1919 roku w Uniwersytecie Poznańskim, a następnie Oddziału Poznańskiego PTF.

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Fizycznego został utworzony 30. czerwca 1923 roku.

Pierwszym przewodniczącym Zarządu Oddziału został wybrany prof. Tadeusz Pęczalski, który zbudował od podstaw Zakład Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Poznańskiego.

prof. Tadeusz Pęczalski

Prof. T. Pęczalski był przewodniczącym Oddziału Poznańskiego PTF w latach 1924-1928. W roku 1928/29 Oddziałowi przewodniczył prof. Władysław Smosarski, po czym od 1930 przez szereg lat ponownie prof. T. Pęczalski.

Oddział Poznański PTF gościł fizyków zagranicznych. W 1927 roku Paul Langevin wygłosił odczyt: Sur les ondes acoustiques.

W roku 1935 gościem Oddziału był książę Louis de Broglie i wygłosił odczyt żywo dyskutowany na temat swoich prac z dziedziny mechaniki falowej.

Wreszcie w Poznaniu Irena Joliot-Curie wygłosiła odczyt na temat sztucznej promieniotwórczości.

Po wyzwoleniu Poznania w 1945 roku przystąpiono do odbudowy Uniwersytetu. Ogromnym wysiłkiem i talentem organizacyjnym fizykę poznańską „wskrzesił” prof. Szczepan Szczeniowski. On też wznowił działalność Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Po II Wojnie Światowej Oddział Poznański został zarejestrowany 21. maja 1949 roku. Przewodniczącymi Oddziału, byli w kolejności wybitni profesorowie: Szczepan Szczeniowski, Stanisław Loria, Arkadiusz H. Piekara.

od lewej: prof. Szczepan Szczeniowski, prof. Stanisław Loria, prof. Arkadiusz Piekara

Profesor Sz. Szczeniowski został członkiem Zarządu Głównego PTF oraz redaktorem naczelnym czasopisma Postępy Fizyki. Czasopismo było redagowane w Poznaniu od połowy 1949 do roku 1951. Pozostawił po sobie wielkie dzieło w postaci sześciotomowego podręcznika Fizyka doświadczalna.

Funkcje przewodniczących Oddziału Poznańskiego PTF pełnili również profesorowie: Marek Kwiek, Edmund Karaśkiewicz, Andrzej Pilawski, Zdzisław Pająk, Antoni Śliwiński, Jerzy Małecki, Jerzy Pietrzak, Jadwiga Stankowska, Andrzej Dobek, Stanisław Hoffmann.

Najdłużej we władzach Oddziału pracowali: prof. Tadeusz Hilczer (sekretarz Oddziału Poznańskiego 1953-1984) i doc. Andrzej Pilawski - 25 lat.

W roku 2020 OP PTF liczy 134 osoby.

W Poznaniu odbyło się pięć Zjazdów Fizyków Polskich w latach: 1930, 1952, 1969, 1991, 2013.

(na zdjęciu od lewej siedzą: prof. Tadeusz Pęczalski, fizyk francuski Louis de Broglie (laureat Nagrody Nobla ’1929 z fizyki), rektor Uniwersytetu Poznańskiego prof. Stanisław Runge, Poznań, 1935)

Henryk Drozdowski pracuje na stanowisku profesora na Wydziale Fizyki UAM.

Był kierownikiem Zakładu Dydaktyki Fizyki (2008-2012) i kierownikiem Zakładu Optyki (2012-2014).

Jest przewodniczącym Zarządu Oddziału Poznańskiego PTF od 2017 roku, po kadencji prof. Romana Świetlika i Pani prof. Aliny Dudkowiak.

Prowadzi badania w dziedzinie rentgenowskiej analizy strukturalnej fazy skondensowanej. Specjalizuje się w fizyce cieczy i ciał amorficznych. Wypromował trzech doktorów fizyki.

Obszarem jego zainteresowań jest także popularyzacja fizyki. Jest autorem podręcznika dla studentów fizyki i innych kierunków przyrodniczych Fizyczny obraz świata.

W czasie wykładu opowiem o najciekawszych postaciach i wydarzeniach z historii Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

16 października 2020 r. godz. 18:30

Aula Gmachu Fizyki, Politechnika Warszawska

Credits:

Photos by Narodowe Archiwum Cyfrowe, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu