Sollicitatie Lotte Harpenau Vacature Docent Geschiedenis, 2e graads

Iedere leerling heeft een talent en ik wil er zijn om ze daarin te laten geloven

Vanuit deze overtuiging ben ik in 2011 de docentenopleiding geschiedenis gestart, waardoor ik de kans heb gehad om ook zelf mijn talenten te mogen ontwikkelen.

Als ik 1 woord zou moeten kiezen om mijzelf te omschrijven, dan is dat nieuwsgierig. Vanuit mijn nieuwsgierigheid naar de wereld en naar de mens, heb ik gekozen voor de lerarenopleiding geschiedenis. Deze opleiding geeft mij de handvaten om zowel zelf de wereld beter te begrijpen, als de wereld begrijpelijker te maken voor leerlingen. Op dit moment ben ik bezig met de laatste loodjes van de opleiding en ben ik bij aanvang van het nieuwe schooljaar in het bezit van mijn diploma.

Is ook uw nieuwsgierigheid gewekt? Ik neem u graag mee in mijn introductie...

Motivatie

Als enthousiaste, leergierige en vernieuwende docente lijkt het mij geweldig om bij een school te mogen werken die deze eigenschappen stimuleert en ondersteunt. Vandaar dat ik na het lezen van uw vacature u graag wil laten lezen wat ik het Maartenscollege te bieden heb.

Pedagoog

Van basisberoepsgerichte leerweg tot vwo en van eerste klas tot examenklas, overal voel ik mij thuis en stem ik mijn manier van leidinggeven af op de behoeftes van de groep. Mijn talent is dat ik leerlingen begrijp en doorzie. Vanuit deze positie coach en begeleid ik leerlingen in elke soort situatie en weet ik daardoor het beste uit elke leerling te halen. Daarbij hoort ook het leveren en aanbieden van maatwerk; een uitdaging die ik elke keer graag aanpak.

'' Een goede leraar staat niet voor de klas, maar in de klas ''
Didacticus

Zoals u kunt lezen heb ik mijzelf in de titel expliciet als didacticus omschreven, niet slechts als vakdidacticus. Dit omdat ik de afgelopen jaren niet alleen geschiedenis heb gegeven maar ook Nederlands, Mens en Maatschappij en Maatschappijleer. In alle lessen vind ik het heerlijk om mijzelf uit te dagen om steeds mooiere, betekenisvollere en activerende lessen te creëeren om ook de leerling te prikkelen en te inspireren. Dat doe ik bijvoorbeeld door niet alleen maar jaartallen of topografie te laten stampen, maar door de vakken in thema's te verdelen en deze te koppelen aan de actualiteit.

'' Een goede leraar is het halve huiswerk ''
Collega

Samen werken, samen creëren, samen een school bijzonder maken. Dat is waar ik als collega voor sta. Ik laat me graag inspireren door andere collega's zodat je samen een kwalitatief goede school neerzet. Gezelligheid en grapjes mogen natuurlijk niet ontbreken: ik zie hoe belangrijk het is om naast je werk ook daarin te investeren, omdat ook dat een team maakt.

'' Wil je snel gaan, ga alleen. wil je ver komen, ga samen. ''
Tot slot

Ik hoop dat het Maartenscollege mij de gelegenheid geeft, mij als docent verder te mogen ontwikkelen op het gebied van de verschillende rollen. Ik ga zou graag de kans willen grijpen om aan de slag te gaan bij het Maartenscollege. U vindt meer informatie over mijn werkervaring in de bijgesloten curriculum vitae.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.