Foross.no gjennom 2016 De viktigste hendelsene

"Jeg er veldig glad for nettsiden som dere har startet. Kjempebra! Dette er hva mange av oss har savnet, og ønsket skulle komme." (Øivind)

I denne lille reisen vil vi oppsummere året og komme med høydepunktene.

(Det blir best med mobilen i liggende posisjon eller på en laptop)

Besøkende

2016 har vært et svært innholdsrikt år for nettsiden foross.no. Vi håper besøkende opplever å kunne grave litt dypere.

Gjennom året har foross.no hatt jevnlig økning av besøkende. Faktisk over 110 000 til sammen!

Hvor kommer de fra?

De fleste som besøker foross.no gjør det fra Norge. På en god nummer to kommer USA.

"Tusen takk for denne nettstaden! Det eg får lese her gjev mat, og er med på å halde trua levande. Takk for litt djupare dykk i Guds Ord - betyr enormt mykje for meg." (Ingrid)

Over 600 ressurser

Til sammen er det nå over 600 ressurser tilgjengelig på foross.no. Vi har (nesten) daglige oppdateringer og mer enn 80 forskjellige bidragsytere har gjort dette mulig- tusen takk!

Ressurser til søndagens tekster

Noe av det mest besøkte i 2016 var kirkeårsressursene.

Hver eneste uke ligger gjennomgang av søndagens tekst fra 1 til 5 forskjellige forfattere. Uvurderlig for forkynnere og prester!

Podkast og lyd!

  • Samtaleprogrammet om troen, Ta vare på troen (se her), har fortsatt hele året.
  • Ord i Bibelen (se her) er nesten 50 forklaringer til begreper i Bibelen. Tilgjengelig både som tekst og lyd.
  • I Spør oss (se her) svarer vi på innsendte spørsmål hver uke.
  • Til advent ble bordsamtaler igjen aktuelt gjennom Table Talk: Advent 2016 (se her)
Table Talks er også tilgjengelig på Youtube.

Vår julegave: 24. desember ble 230 bibeltimer gjort tilgjengelig på foross.no!

Fortsatt ukjent?

Men mange vet enda ikke om siden. Vil du hjelpe oss å spre informasjon? I 2016 har vi laget plakat (se under), bokmerker og hatt annonser i Dagen. Følg oss også på Facebook (link) og twitter.

Vil du henge opp slike plakater der du bor? Vi sender gjerne!

foross.no drives av frivillig innsats. Vi er derfor glade for både organisasjoner og privatpersoner som støtter siden økonomisk.

Disse støttet oss i 2016

EBmedia, DELK og FBB er organisasjoner og bedrifter som har støttet foross.no i 2016. Vi har plass til flere!

Offisiell registrering

Vi har vært tilgjengelig siden august 2015. 01. september 2016 ble vi også formelt registrert som en forening i Brønnøysundregisteret.

Faste medarbeidere

Tusen takk til Sakarias Ingolfsson, Steinar Olsen, Geir Tore Salmelid, Astri Tværåli, Martin Holskar, Kristian Pettersen, Tormod Gusland, Kirsti Tværåli og Målfrid Fjell. Uten dere hadde foross.no vært mye fattigere!

"Jeg er jo datamann selv og da er det skikkelig flott å se en så gjennomført bra side som foross.no. Med så bra innhold!" (Egil)

Hvordan blir 2017?

Vi har et spennende år foran oss. Hvordan vil oppsummeringen etter 2017 se ut? Vi tror, håper og ber om at mennesker, gjennom foross.no, kan komme nærmere Jesus Kristus og bli grunnfestes i sin tro.

Bidra?

Har du lyst til å bidra? Økonomiske gaver betyr mye! Bruk vipps (70979) eller sett rett på konto (1503 82 08168).

Heller bidra praktisk? Vil du programmere, korrekturlese, oversette, sette opp saker eller andre ting ønsker vi gjerne å komme i kontakt med deg!

Takk for følget i 2016- bli med oss i 2017!

Vårt mål er at vi alle kan få oppleve at Gud åpner skriftene for oss. Da kan vi få se Jesus som døde på korset og stod opp igjen for oss. For Han har et brennende hjerte for oss.

Hilsen Knut Kåre, Ingvald, Endre, Jan Helge, Arne Helge og Øivind.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.