Eiffeltornet🇫🇷 By: Hanna & Joel

~Blev färdigbyggt år: 1889🇫🇷 ~Tog ungefär 2 år att bygga ~Det äkta tornet står i Paris ~Finns över 30 kopior runt om i världen🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷
Nördig fakta: ~1665 trappsteg upp till toppen, Hitler tvingades ta trappan👀 ~Hissarna färdas 10300 mil upp och ner varje år...🗯 ~2,5 milj. Nitar och bultar⚙️ ~60 ton färg går åt för att måla om tornet var 7:de år🖌🖍🖌🖍🖌🖍🖌🖍🖌
Ca:20000 lampor lyser upp tornet varje kväll💡💡💡
På Franska kallas Eiffeltornet för:La Tour Eiffel 🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷
Staden och landet...
Paris kallas även för ljusets stad, kärlekens stad och modets stad💡❤️👠
Au revoir! (HEJDÅ)❤️❤️❤️❤️❤️Merci pour l'écoute

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.