GOD JUL og GODT NYTÅR

2016 blev et fantastik år for multikant.

multikant kom til verden, vi fik ben at gå på og nu er vi også begyndt at løbe. Det kan vi i stor grad takke vores gode netværk for - og det er blandt andet dig!

Vi har fået gode tanker, ideer og forslag med på vejen fra vores gode netværk. Det har banet vejen for, at vi har beskæftiget os med en lang række emner, bl.a.

Vi har i 2016 haft fornøjelsen af at samarbejde med Business Kolding, IBA, Kolding Kommune, Delebyer.dk, Randers Kommune, House of Energy, Anders Bendix Kiel, Adaptare, Design2Innovate, CLEAN, Lifestyle og Design Cluster, Teknologisk Institut og mange flere.

Vi er flyttet i efteråret ind i nye rammer i Pakhuset i Kolding som giver os nogle skønne og inspirerende rammer til at servicere vores kunder og etablere nye samarbejder, hvor du selvfølgelig altid er velkommen til at kigge forbi og drøfte samarbejdsmuligheder.

2017 tegner til at blive et lige så fantastisk år!

Vi lægger ud med at udbyde et spændende kursusforløb for virksomheder, der ønsker at gennemgå en bæredygtig omstilling. Vi har endda mulighed for at tilbyde vores rådgivning til halv pris, fordi vi kan sikre medfinansiering fra Region Syddanmark, hvis rådgivningen ligger inden for det grønne område. Så er du interesseret, så tøv ikke med at kontakte os for en indledende snak.

Vi afholder i den sammenhæng en række korte gratis webinarer, hvor vi dykker ned i hvordan deleøkonomi og cirkulær økonomi kan være med til skabe fællesskab, motivation og forandring i lokale virksomheder. Du vil blive inviteret til webinaret allerførst i det nye år.

Vi glæder os til fortsat at arbejde sammen med dig i 2017 og

Ønsker dig og din familie en rigtig god jul og godt nytår.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.