Loading

IT'S COMPETITION TIME! / AMSER CYSTADLEUAETH!

We have a meal for two with drinks included at Cardigans award-winning bakery and café, Bara Menyn to give away.

Mae gennym bryd o fwyd i ddau gan gynnwys diodydd ym mhopty a chaffi gwobrwyedig Aberteifi, Bara Menyn i roi fel gwobr.

Established in 2015, Bara Menyn Bakehouse & Café is an award-winning eatery and bakery specialising in sourdough breads, vegetarian meals and an array of lip-smacking sweet treats. It’s tucked away down a quiet side-street in a gorgeous old building, and has a garden out back.

Mae Bara Menyn Bakehouse & Café, a sefydlwyd yn 2015, yn fwyty a phopty gwobrwyedig sy'n arbenigo mewn bara surdoes, prydau llysieuol ac amrywiaeth o ddanteithion melys blasus. Dewch o hyd iddo i lawr stryd ochr dawel mewn hen adeilad hyfryd, ac mae ganddo ardd yn y cefn.

If you've already registered for an Other Voices Cardigan wristband you will automatically be entered in this draw.

Not registered for your Other Voices Cardigan wristband yet? Click here to register and be entered into the draw for some amazing prizes in the run-up to the festival in November:

The winner will be chosen at random on October 15 from those who have registered for an Other Voices Cardigan wristband.

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ar gyfer band arddwrn Lleisiau Eraill - Aberteifi cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y raffl hon.

Heb gofrestru ar gyfer eich band arddwrn Lleisiau Eraill - Aberteifi eto? Cliciwch yma i gofrestru a chael eich cynnwys yn y raffl i ennill gwobrau yn y cyfnod cyn yr Ŵyl ym mis Tachwedd:

Dewisir yr enillydd ar hap ar 15 Hydref o blith y rhai sydd wedi cofrestru ar gyfer band arddwrn Lleisiau Eraill Aberteifi.

'There’s something magic about living and working on the wild west coast, away from the humdrum and din of the cities. We’re blessed with the finest produce we could wish for, as well as countryside and coastline that nourishes us in other ways. To work on the banks of Afon Teifi, and on the shores of Cardigan Bay, is something we give thanks for regularly!'

Jack Smylie Wild

  • Awarded Best Bakery in Dyfed at The National Bakery Awards.
  • Dyfarnwyd gwobr y Popty Gorau yn Nyfed iddo yng Ngwobrau Cenedlaethol y Popty.

We will be running a number of competitions to win fantastic prizes in the run up to the Festival in November. Keep an eye on Other Voices/Mwldan socials and emails to make sure you don't miss a thing.

Byddwn yn cynnal nifer o gystadlaethau i ennill gwobrau gwych yn y cyfnod cyn yr Ŵyl ym mis Tachwedd. Cadwch lygad ar negeseuon cymdeithasol ac e-byst LleisiauEraill / Mwldan i sicrhau nad ydych yn colli dim.

www.othervoices.ie | @othervoiceslive

www.mwldan.co.uk | @theatrmwldan

Jack Smylie Wild: 01239 615310/www.baramenynbakehouse.co.uk

Facebook: @baramenynbakehouse | Instagram: @bara_menyn

Bara Menyn, 45, St Mary Street, Cardigan, SA43 1HA