Loading

Teamlivsstil Inkludering, öppenhet, ärlighet

Teamlivsstil är ett gäng på 12 personer. Vi har olika bakgrunder och olika livsstilar. Vi har en sak gemensamt. Vi gillar att dela med oss av vår vardag. Du kan följa oss på Instagram, Facebook och snapchat.

Michaela Westin Benamira startade Teamlivsstil den 24/8/2016.

Created By
Michaela Westin Benamira
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.