Loading

Jysk Vintertour - 11 års fremgang

Jysk Vintertour har nu kørt i 11 år. De første tre år hed den Sydjysk Vintertour, men en udvidelse mod nord satte for alvor gang i den positive udvikling. ÆDGK6100 har holdt fast i samme koncept (næsten) i alle år, men som tallene antyder, så er tiden måske inde til at tænke anderledes til næste sæson.

For første gang i denne sæson kom vi over 40 deltagere i gennemsnit pr afdeling. Vi var 43 i gennemsnit, hvilket medfører overvejelser omkring egnede baner til næste år. Er vi der, hvor kun 18-hullers baner er brugbare?

claeswurtz.dk - Når kurven kalder
claeswurtz.dk - Når kurven kalder

Kigges der på det samlede antal deltagere i løbet af en sæson, så satte 2017-18 rekord med over 90 forskellige spillere i alt. Tidligere deltagerrekord var fra forrige sæson, hvor 76 spillere deltog i én eller flere afdelinger. Samtidigt satte afdelingen i Ørsted rekord for flest deltagere til en enkelt afdeling. 56 spillere mødte frem til den første afdeling i Ørsted. Tidligere rekord var iøvrigt også fra Ørsted.

Denne sæson ændrede ikke noget ved stats over flest sejre i JV sammenhæng. Kasper Borgen og Claus Ildvedsen fører stadig med 7 sejre efterfulgt af Mark Petersen med 4. Det er selvfølgelig svært at komme højere op, da OPEN rækken er et naturligt næste skridt efter en samlet sejr i AM.

I OPEN rækken sluttede Thomas Rasmussen sæsonen med et jubilæum, da han vandt sin 25. afdeling ud af 43 mulige. Resten af feltet har 21 sejre tilsammen, hvilket vi jo så kan tænke lidt over.

I oversigten over hvor mange afdelinger de respektive spillere har deltaget i lægges mærke til to ting. For det første kan man på listen se, at mange spillere nu i mange år trofast har bakket op omkring touren. Tak for det. For det andet kan det ses, at denne sæson bød velkommen til rigtig mange nye spillere. En tredjedel af feltet for i år havde ikke deltaget i en Jv afdeling før denne sæson. Tak for opbakningen, og forhåbentligt figurerer I på listen over "gamle" om nogle år.

Tak til alle for endnu en god vinter.

Specielt tak til klubberne og TD'erne. Uden dette engagement havde vi ingen tur.

Tak til claeswurtz.dk - Når kurven kalder for lån af billeder til denne produktion.

claeswurtz.dk - Når kurven kalder

Så er det bare at vente... Vi ses til november.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.