Loading

Curaçao Beeld van een tropisch stukje Nederland

Ik verbleef een maand op Curaçao. Het eiland doet wat met je. Het zet je constant op het verkeerde been. Het is Nederlands maar ook heel on-Nederlands. Het is uitnodigend maar ook stekelig. Het is rijk en arm tegelijk. Maar het is fascinerend en vooral heel fotogeniek. Hieronder een heel kleine selectie foto's.

Credits:

©Alexander Senger/SengerPhoto www.sengercommunicatie.nl

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.