Loading

Nørre Aaby Realskoles nyhedsbrev marts 2019

Velkommen til Nørre Aaby Realskoles digitale nyhedsbrev, der udkommer ca. en gang om måneden og indeholder historier fra hverdagen på NAAR – fra vuggestue, børnehave og SFO til alle afdelinger på skolen; indskoling, mellemtrin og overbygning.

Kære læsere af nyhedsbrevet

En af de store 'forårsbebudere' på NAAR er 'Ællingestarten'. Fredag den 1. marts havde 37 Ællinger første skoledag, og det var en stor dag. Vi vil her gerne byde både de nye elever og deres familier velkommen til NAAR. 18 af Ællingerne kommer fra vores egen børnehave, og 19 andre fra kommunens øvrige børnehaver. Vi glæder os til at lære jer alle at kende og ser frem til samarbejdet.

Da de fleste af de nye Ællinger også fortsætter i SFO om eftermiddagen, er det ekstra glædeligt, at vi netop den 22. marts kunne holde indvielse af de nye lokaler til billedkunst. Vi har brugt lidt ekstra penge på, at man også let kan komme til lokalerne udefra via en udendørstrappe. Desuden har døren i gavlen givet ekstra lys til billedkunstlokalerne. Udover at være til gavn for billedkunstundervisningen er lokalerne én af flere ekstra lokaleressourcer, som SFO’en kan trække på. Udover billedkunst kan SFO’en også gøre brug af sløjd, gymnastiksal og feltlaboratoriet.

I børnehaven var der 'store afskedsdag' torsdag den 28. februar med både afskedståre og fest for skolebørnene. Allerede næste dag var der nye børn i børnehaven – den 1. marts begyndte de første seks, og flere kommer til i løbet af foråret.

Fredag den 1. marts var også tilmeldingsfrist til 10. klasse 2019/2020, og vi kan glæde os over, at 18 elever har valgt 10. klasse på NAAR. Udover en faglig ballast til ungdomsuddannelserne venter der også eleverne en masse spændende oplevelser på og med NAAR. Der er en del elever fra andre skoler, som har valgt NAAR, da vi er det eneste private tilbud til 10. klasse i Middelfart Kommune. Fire af vores egne 9. klasser har valgt at tage 10. klasse hos os, mens især efterskolerne er populære for resten; omkring halvdelen skal på efterskole efter sommerferien.

Da Tumlesalen er optaget af Ællingerne i foråret, er morgensamling i øjeblikket flyttet til gymnastiksalen. Når der er skriftlige prøver, flyttes morgensamlingen ud på gangene. Allerede i næste uge er der terminsprøver for afgangsklasserne, så vi rykker sammen på gangen – og det er hyggeligt. Tidligere elever kan man glæde huske, at man 'i gamle dage' altid havde morgensamling på gangen. Vi får i hvert fald ofte kommentarer på Facebook, når der er billeder eller video fra morgensamlingen på gangen.

Foråret er også tiden til skolens generalforsamling. Her kan man høre om året, der gik (2018), og hvilke planer der er for 2019. Det er også denne aften, at skolens tilsynsførende Anders Langskov kommer og fortæller om sine tilsynsbesøg. Tilsynserklæringen kommer efterfølgende til at ligge på skolens hjemmeside. Endelig er der valg til skolens bestyrelse. Vi håber at se mange tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00. En officiel indbydelse kommer senere.

God læselyst!

Med venlig hilsen

Carsten Krag, skoleleder

Hyggeeftermiddag med Ællingerne

Om eftermiddagen den 20. februar mødtes alle vores kommende førskole-børn Ællingerne og deres forældre.

Det blev en hyggelig time, hvor børn og forældre fik mulighed for at hilse på hinanden. Børnene fik pølsehorn og juice, og mens de legede i gymnastiksalen, blev forældrene budt på en kop kaffe.

Hyggeeftermiddag med Ællingerne.

Nyt billedkunstlokale

Fredag den 22. februar kunne vi fejre indvielsen af det nye billedkunstlokale på Nørre Aaby Realskole.

Ellen Jacobsen, Lis Greve og Mette Buch, som alle tre er tidligere billedkunstlærere på NAAR, var inviteret med til indvielsen sammen med eleverne i 2. Nord.

Skoleleder Carsten Krag bød velkommen og ønskede elever og lærere tillykke med det nye lokale til kreative udfoldelser, og derefter fik børnene en lækker bolle og en juice.

Vi glæder os til at nyde resultaterne af elevernes arbejde i billedkunst de næste mange år fremover.

Indvielse af det nye billedkunstlokale.

Vores egne raketter

Eleverne på 5. årgang har arbejdet med raketprincippet i natur/teknologi. På fagdagen i februar byggede de også deres egne raketter.

Forleden skulle raketterne have en flyvetur i det dejlige vejr.

Ællingernes første dag

Fredag den 1. marts sagde vi velkommen til hele 37 forventningsfulde Ællinger i førskolen.

Koret bød velkommen til NAAR med skolens egen sang "Velkommen til min skole", som er skrevet af musiklærer Lars Hansen.

Derefter skulle børnene skrive navn på deres nye bøger og hæfter - med lidt hjælp fra mor og far. Til sidst hyggede alle Ællingerne med førskolepersonalet, mens forældrene fik nogle forskellige informationer på skolens bibliotek.

Førskolen er en god og tryg begyndelse på livet på NAAR. Når alle de andre børn er i skole, er vores Ællinger det også. De voksne indfører dem med leg og læring i skolelivet – og giver dem en fortrolighed med skolen, de store elever og de ansatte.

Vi glæder os meget til de næste fire måneder sammen med alle de skønne børn!

Mød skolens bestyrelse

I nyhedsbrevet for februar kunne du læse lidt om bestyrelsens arbejde og samarbejde med skoleledelsen. Desuden blev formand Carina Finseth og næstformand Sidsel Kofoed præsenteret. I denne måneds nyhedsbrev kan du læse om generalforsamlingen i april samt en præsentation af bestyrelsesmedlem Mia Sofie Ard Rasmussen.

Bestyrelsens generalforsamling afholdes i Tumlesalen tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00.

Generalforsamlingen er forældrenes demokratiske ret og mulighed for at have direkte indflydelse på skolens overordnede linjer. Her vælges bestyrelsen, hvor alle forældre på skolen har lov til at stille op.

Ønsker man at stille op til bestyrelsen, har man mulighed for at præsentere sig selv skriftligt, hvis man meddeler sit kandidatur senest en uge før generalforsamlingen.

Ved generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning for året, ser frem og fortælller om det kommende års fokusområder. Desuden fremlægges regnskabet for NAAR.

Vores tilsynsførende Anders Langskov fortæller afslutningsvis om sine oplevelser under kontrolbesøgene på skolen; om Nørre Aaby Realskole står mål med folkeskolen og uddanner eleverne til frihed og folkestyre.

Her kan du læse tilsynserklæringen fra 2018.

Mia Sofie Ard Rasmussen

Jeg er mor til Lærke i 4. Syd og Mille i 1. Nord. Jeg er gift med Martin, som til dagligt er flymekaniker på F16 i Skrydstrup. Vi er bosat her i Nørre Aaby. Vi har været en del af Nørre Aaby Realskole, siden børnehaven og vuggestuen åbnede. Her startede pigerne i henholdsvis børnehave og vuggestue. Jeg har derfor også været i bestyrelsen i børnehaven og i en kortere periode som formand herfor. Da Lærke begyndte i skole, kom jeg ind i skolebestyrelsen og har været en del af denne siden.

Jeg er uddannet farmakonom og er ansat som souschef på Middelfart Apotek. En virksomhed som også hører sammen med flere afdelinger/apoteker i Fredericia. Jeg bruger ofte mine kompetencer fra jobbet, når jeg sidder i skolens bestyrelse. Det er i form af ledelse, kommunikation, faglighed, butiksdrift og samarbejde. Jeg ligger rigtig stor vægt på kerneværdierne innovation, samhørighed og respekt. Værdier, der, sammen med skolens værdier; faglighed, forpligtigelse, tryghed og traditioner, giver rigtig god mening for mig. Jeg finder arbejdet med udvikling af skolen, ledelsen, lærerne og eleverne rigtig vigtigt og spændende. Ved at alle bestyrelsesmedlemmer deltager aktivt på møderne og kommer med forskellige synspunkter, giver det en bred vifte af ideer og muligheder, da vi alle besidder forskellige kompetencer og færdigheder.

I fritiden nyder jeg at tage på udflugter, eventyr og oplevelser sammen med familie og venner. Eller at nyde bare ikke at skulle noget; ”en nattøjsdag”, som pigerne siger. Det sætter vi også stor pris på herhjemme.

NAAR webshop

På Nørre Aaby Realskoles webshop hos Sport 24 finder du en masse lækkert sports- og fritidstøj med skolens logo til aktiviteter både inde og ude.

Du finder shoppen via naar.dk. Tøjet bliver leveret direkte til din dør, og der er mulighed for at tilkøbe navnetryk. Der er fri fragt ved køb over 300 kr. 📦

Den kommende tid på NAAR

I næste uge skal eleverne på 9. og 10. årgang til terminsprøver.

Da førskolen Ællingerne optager Tumlesalen frem til sommerferien, vil morgensamling blive holdt i gymnastiksalen. Ved prøver i salen holdes morgensamling på gangen.

Find os på Facebook, Instagram og Youtube!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.