Kirjalla Kuntoon 26.1.2017 Powered by: kirjakauppa sananhelinä ja nurmeksen kuntoilukeskus

Kirjalla Kuntoon Aamutreenit

Klo 7.00-7.45

Paikka: Nurmeksen Kuntoilukeskus

Startataan päivä kuntoilukirjan ohjeiden mukaan. Aamutreeni on matalan kynnyksen liikuntaa ja sopii kaikille.

Varustaudu treeneihin rennoilla liikuntavaatteilla ja juomapullolla. Treenissä voi tulla lämmin, mutta ei voimakasta hikoilua.

Hinta: 0€

Kevyt iltapäivän taukojumppa

Klo 13.00-13.45

Paikka: Kirjakauppa Sananhelinä

Katkaistaan päivän kiireet ja virkistäydytään kuntoilukirjan ohjeiden mukaan. Taukojumppa on matalan kynnyksen liikuntaa ja sopii kaikille.

Tule taukojumppaan sellaisena kuin olet. Treenissä voi tulla lämmin, mutta ei voimakasta hikoilua.

Hinta: 0€

Kirjalla Kuntoon Iltatreenit

Klo 18.00-18.45

Paikka: Nurmeksen Kuntoilukeskus

Nollataan päivä ja ladataan alut kuntoilukirjan ohjeiden mukaan. Iltatreeni on reipasta hikiliikuntaa, mutta sopii kaikille.

Varustaudu treeneihin rennoilla liikuntavaatteilla, sisäliikuntajalkineilla, hikipyyhkeellä ja juomapullolla. Treenissä tulee lämmin ja tiedossa on voimakasta hikoilua.

Hinta: 0€

Lisätietoja:

Kirjakauppa Sananhelinä

p. 045 1616462

Nurmeksen Kuntoilukeskus

p. 010 5748430

Credits:

Copyrights Mika Mustonen

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.