Loading

Een prik verwijderd van een normaal leven? 25-02-2021

Nieuwe Covid-golf geraakt onder controle dankzij inentingen

De recente opsprong van besmettingscijfers waarmee we het nieuwe jaar zijn gestart, geraakt stilaan onder controle.

De nieuwe strenge lockdownmaatregelen die in heel wat landen werden ingevoerd, werpen hun vruchten af.

Almaar meer vaccins krijgen een goedkeuring. De inentingen zijn gestart. In sommige landen gaat het al erg snel, in andere wordt de kruissnelheid wellicht pas in het tweede kwartaal bereikt. Zowel de logistieke uitdaging als de productie van voldoende dosissen vormen een flessenhals.

Sectoren afhankelijk van bewegingsvrijheid weer getroffen

Lockdowns leggen de vrijetijdssector weer grotendeels lam. Het ondernemersvertrouwen in de dienstensectoren loopt flink terug. De industriële sectoren daarentegen, lijken weinig hinder te ondervinden.

De snelle heropleving in het derde kwartaal van 2020 doet het beste vermoeden over de veerkracht van de economie als de mobiliteitsbeperkingen weer worden versoepeld.

Ruime steunmaatregelen in Europa en de VS, waar een nieuw gigantisch uitgavenprogramma in de steigers staat, zullen samen met een erg soepel monetair beleid het herstel ondersteunen.

Opstart vaccinaties brengt 'normaal' dichterbij

De aandelenmarkt had de voorbije weken vooral oog voor de geruststellende signalen vanuit de economie, de relatief sterke bedrijfsresultaten en het vooruitzicht van nieuwe stimuleringsmaatregelen in de VS.

Maar wat nervositeit op de beursvloer is nooit veraf. Zeker niet wanneer we wachten op de uitrol van de vaccins die de normalisatie van de economie moet toelaten. We maken hiervan gebruik om aandelen in onze portefeuilles verder op te bouwen.

Binnen het aandelenluik kiezen we vooral voor sectoren die zullen profiteren van de economische heropleving. De consumentensector, die groeisegmenten zoals e-commerce omvat, en bedrijfstakken in de vrijetijdsector waar het herstel nog moet beginnen, lijken ons zeer interessant.

In het obligatieluik kiezen we voor bedrijfsobligaties en obligaties van groeilanden.

Naast deze langetermijnvisie zijn ook bescherming en trends op financiële markten belangrijk. Je persoonlijke belegging, raadpleegbaar in KBC Mobile en Touch, kan anders ingevuld zijn volgens jouw comfortzone.

Dirk Thiels, Beleggingsstrateeg KBC Asset Management
Inentingen brengen de wereld in de loop van 2021 terug naar 'normaal'. Inzetten op aandelen die profiteren van het economische herstel dat hiermee gepaard gaat, vormt de kern van onze beleggingsstrategie.

Redactie beëindigd op 25-02-2021. Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en ze biedt geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.