Loading

Esimiesvalmennukset Gradia jyväskylä

Positiivisella ja kannustavalla otteella kohti parempaa työyhteisöä
Jukka Miettinen

Olen reilu ja oikeudenmukainen toiminnan kehittäjä ja aina halukas oppimaan uutta. Tutustun mielelläni uusiin ihmisiin ja ympäristöihin. Toimin johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon vastuuhenkilönä. Minulla on pitkä työelämä-, ohjaus- ja arviointikokemus. Valmennan asiakkuuksien johtamista ja kehittämistä, asiakaspalvelua, osaamisen johtamista sekä henkilöstön motivointia ja sitouttamista.

Ajatuksia opiskelijoilta

"Jukka on täsmällinen ja huolellinen pitkänlinjan valmentaja. Hän kuuntelee ja pyrkii löytämään yhdessä valmennettavien kanssa ratkaisuja asioihin."

"Jukka on ammattitaitoinen opettaja ja arvioija. Hän huomioi opiskelijat ja tekee mielellään yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa."

"Jukka käyttää monipuolisia oppimismenetelmiä. Koulutuksissa on hyvä ja motivoiva työilmapiiri, joissa on aina hyville keskusteluille ja vuorovaikutukselle tilaa."

Sanna-Maaria Mäkelä
Yrittäjä lähellä sydäntä – tule kehittymään ja verkostoitumaan!

Gradiassa vastaan yrittäjän ammattitutkinnosta, joka käsittää elementtejä mm. myynnistä ja markkinoinnista, tuotteistamisesta sekä taloushallinnosta. Tärkein työkokemukseni tulee menestyksekkään B2B-myynnin ja markkinoinnin puolelta, sillä toimin lääke-edustajana 16 vuoden ajan ennen opettajan uraani. Olen saanut erinomaista palautetta opiskelijoilta osallistavasta ja innovatiivisesta valmennustavastani. Käytän sujuvasti erilaisia digitaalisia oppimisalustoja ja tuon opetukseeni mukaan nykyaikaisia menetelmiä. Olen vuorovaikutustaitoinen, energinen ja ratkaisukeskeinen vastuunkantaja. Verkostoituminen on todellista ydinosaamisaluettani ja siksi ratkaisumyynti sekä palveluiden kehittäminen ovat minulle tuttuja.

Opiskelijoiden sanomaa

”No nyt kyllä mentiin laatikon ulkopuolelta ja tuli ihan uusia yritysideoita. Lisää tätä!”

”Mahtava päivä! Shark Tank laittoi likoon, pelotti ensin, mutta antoi hampaat”.

”En olis älynnyt lisäbisneksen mahdollisuutta ilman Sanna-Maariaa.”

Tommi Seikkula
Ihminen ihmiselle

Mitkä taitosi ovat keskeisiä, jotta saavutat kilpailuetua tulevaisuuden palveluyhteiskunnassa? Miten voisit olla astetta enemmän ihmisenä ihmiselle asiakaspalvelu- tai esimiestehtävissä?

Minulla on pitkä kokemus asiakkuus- ja esimiestöistä sote-sektorilta, sekä huippu-urheilun valmennuksesta. Valmentajavyöltäni löytyy mm. salibandyn maailmanmestaruus. Valmennan Gradiassa tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa ja lähiesimiestyön ammattitutkinnoissa

Opiskelijoilta kuultua

” Opetettavaan asiaan huolella perehtynyt, tasapuolinen, ystävällinen ja aidosti kiinnostunut työstään. Osaava ammattilainen.”

” Rauhallinen, asiantunteva sekä aidosti kuunteleva opettaja. Hänellä on läsnäolon taito. Opetus on johdonmukaista ja rentoa!”

Johanna Ärling
Oppiminen alkaa oivalluksesta – ankkuroidaan oppi arjen työhön

Olen rohkea innovaattori ja kehittäjä. Olen saanut loistavaa palautetta ajankohtaisesta, monipuolisesta ja osallistavasta valmennusotteesta. Toimin lähiesimiestyön ammattitutkinnon vastuuhenkilönä ja valmentajana. Minulla on pitkä kokemus esimiestyöstä ja erityisesti ketjutoiminnasta. Olen mukana myös kansainvälisessä koulutusviennissä. Vahvuudet löytyvät operatiivisesta johtamisesta, toiminnan kehittämisestä, henkilöstöjohtamisesta, asiakaskohtaamisista ja sisäisestä viestinnästä sekä työyhteisön sitouttamisesta ja motivoinnista.

Opiskelijoilta kuultua

”Johannan tehtävien ja tuntien avulla olen saanut paljon luottamusta tekemiseeni, varmuuteni on kasvanut.”

”Opettajan työskentelytapa ja ulosanti pitävät hyvässä vireessä koko ajan. Täyttä asiaa ja aihetta lähestyttiin mielenkiintoisella tavalla.”

”Johanna on hyvin ammattitaitoinen opettaja ja huomioi hyvin opiskelijat niin, että he ovat kokoajan mukana keskustelussa. Keskustelu ja opetus menevät meidän tarpeiden mukaan. Valmistautuminen aloitettiin tunteja varten hyvissä ajoin ja tehtävänanto tuki oppimista ja opiskelupäivää.”

”Monipuoliset oppimismetodit, ajatuksia herättävät keskustelut, hyvä ilmapiiri.”

Credits:

Created with an image by Štefan Štefančík - "Teamwork in the workplace"