Loading

Esimiesvalmennukset Gradia jyväskylä

Kehittämisellä tulosta - uuden oppiminen synnyttää innovatiivisia ajatuksia
Sami Ahonen

Olen innostava kehittäjä ja minulla on vahvaa kokemusta esimiestyöstä. Valmentajana olen käytännön läheinen. Olen palvelumuotoilun asiantuntija asiakassuhteiden hoidossa.

Opiskelijoiden pohdintaa

"Samin pitämät ryhmätyöt edelleen se toimivin tapa saada keskustelua aikaiseksi, tuli paljon uusia näkökulmia asioihin."

"Palvelumuotoilu aukesi todella, ymmärrys on nyt ja syventää voi lisää."

Merkityksellinen oppiminen syntyy uskalluksesta irrottautua vanhasta
Anne-Mari Landén

Olen innostava ja kannustava kehittäjä ja valmentaja. Valmentajana haluan, että oppiminen on merkityksellistä, oppijalähtöistä ja hauskaa. Omaan pitkän kokemuksen ammatillisen koulutuksen puolelta. Olen toiminut projektipäällikkönä kehittämishankkeissa, joissa on kehitetty palveluita ja toimintamalleja. Toimin pääsääntöisesti tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa, jossa oppiminen perustuu opiskelijan työelämälähtöisen kehittämistyön (tuotteet, palvelut, prosessit) läpiviemiseen. Vahvuuksiani ovat valmennus ja fasilitointi tuotekehitystyössä (tuotteet, palvelut, prosessit), palvelumuotoilu, tuotteistaminen ja projektijohtaminen sekä verkosto-osaaminen.

Opiskelijoiden kommentteja

”Kaikki eri menetelmät liittyen palvelumuotoiluun olivat erittäin hyödyllisiä. Nyt on "kättä pitempää" käytettävän oman projektin etenemisessä”

”Kaiken kaikkiaan innostavat ja mukavat päivät, kun osallistettiin paljon. Monipuolisia menetelmiä”

”Inspiroivat päivät. Virkistävää ajatusten liikkeelle laittoa!”

”Kiitos sinulle koulutuksesta, se oli antoisa ja opettavainen! Pidin tyylistäsi olla meidän kanssa, rennosti mutta asiantuntevasti”

Positiivisella ja kannustavalla otteella kohti parempaa työyhteisöä
Jukka Miettinen

Olen reilu ja oikeudenmukainen toiminnan kehittäjä ja aina halukas oppimaan uutta. Tutustun mielelläni uusiin ihmisiin ja ympäristöihin. Toimin johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon vastuuhenkilönä. Minulla on pitkä työelämä-, ohjaus- ja arviointikokemus. Valmennan asiakkuuksien johtamista ja kehittämistä, asiakaspalvelua, osaamisen johtamista sekä henkilöstön motivointia ja sitouttamista.

Ajatuksia opiskelijoilta

"Jukka on täsmällinen ja huolellinen pitkänlinjan valmentaja. Hän kuuntelee ja pyrkii löytämään yhdessä valmennettavien kanssa ratkaisuja asioihin."

"Jukka on ammattitaitoinen opettaja ja arvioija. Hän huomioi opiskelijat ja tekee mielellään yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa."

"Jukka käyttää monipuolisia oppimismenetelmiä. Koulutuksissa on hyvä ja motivoiva työilmapiiri, joissa on aina hyville keskusteluille ja vuorovaikutukselle tilaa."

Sanna-Maaria Mäkelä
Yrittäjä lähellä sydäntä – tule kehittymään ja verkostoitumaan!

Gradiassa vastaan yrittäjän ammattitutkinnosta, joka käsittää elementtejä mm. myynnistä ja markkinoinnista, tuotteistamisesta sekä taloushallinnosta. Tärkein työkokemukseni tulee menestyksekkään B2B-myynnin ja markkinoinnin puolelta, sillä toimin lääke-edustajana 16 vuoden ajan ennen opettajan uraani. Olen saanut erinomaista palautetta opiskelijoilta osallistavasta ja innovatiivisesta valmennustavastani. Käytän sujuvasti erilaisia digitaalisia oppimisalustoja ja tuon opetukseeni mukaan nykyaikaisia menetelmiä. Olen vuorovaikutustaitoinen, energinen ja ratkaisukeskeinen vastuunkantaja. Verkostoituminen on todellista ydinosaamisaluettani ja siksi ratkaisumyynti sekä palveluiden kehittäminen ovat minulle tuttuja.

Opiskelijoiden sanomaa

”No nyt kyllä mentiin laatikon ulkopuolelta ja tuli ihan uusia yritysideoita. Lisää tätä!”

”Mahtava päivä! Shark Tank laittoi likoon, pelotti ensin, mutta antoi hampaat”.

”En olis älynnyt lisäbisneksen mahdollisuutta ilman Sanna-Maariaa.”

Johanna Ärling
Oppiminen alkaa oivalluksesta – ankkuroidaan oppi arjen työhön

Olen rohkea innovaattori ja kehittäjä. Olen saanut loistavaa palautetta ajankohtaisesta, monipuolisesta ja osallistavasta valmennusotteesta. Toimin lähiesimiestyön ammattitutkinnon vastuuhenkilönä ja valmentajana. Minulla on pitkä kokemus esimiestyöstä ja erityisesti ketjutoiminnasta. Olen mukana myös kansainvälisessä koulutusviennissä. Vahvuudet löytyvät operatiivisesta johtamisesta, toiminnan kehittämisestä, henkilöstöjohtamisesta, asiakaskohtaamisista ja sisäisestä viestinnästä sekä työyhteisön sitouttamisesta ja motivoinnista.

Opiskelijoilta kuultua

”Johannan tehtävien ja tuntien avulla olen saanut paljon luottamusta tekemiseeni, varmuuteni on kasvanut.”

”Opettajan työskentelytapa ja ulosanti pitävät hyvässä vireessä koko ajan. Täyttä asiaa ja aihetta lähestyttiin mielenkiintoisella tavalla.”

”Johanna on hyvin ammattitaitoinen opettaja ja huomioi hyvin opiskelijat niin, että he ovat kokoajan mukana keskustelussa. Keskustelu ja opetus menevät meidän tarpeiden mukaan. Valmistautuminen aloitettiin tunteja varten hyvissä ajoin ja tehtävänanto tuki oppimista ja opiskelupäivää.”

”Monipuoliset oppimismetodit, ajatuksia herättävät keskustelut, hyvä ilmapiiri.”

Credits:

Created with images by Štefan Štefančík - "Teamwork in the workplace"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.