Loading

Esimiesvalmennukset Gradia jyväskylä

Pelkällä menolipulla elämään ja yrittäjyyteen
Marjoriitta Kauppinen

Olen ennakkoluuloton, utelias ja reipas pedagogiikan ammattilainen ja yrittäjä. Minulla on pitkä yrittäjäkokemus ja näin ollen omaan yrittäjälähtöisen ja asiakaskeskeisen toimintamallin, jota sovellan valmennustyössäni. Uskon, että Yrittäjän ammattitutkinnon vastuuopettajan roolissa sekä monipuolisella osaamisellani pystyn tarjoamaan mielenkiintoisen yrittäjyyden opintokokonaisuuden ja mahdollisuudet opiskelijoilleni. Mielestäni työelämä huutaa moniosaajia, ja toivon motivoivani muita elinikäisen oppimisen ja itsensä kehittämisen jatkumoon.

Positiivisella ja kannustavalla otteella kohti parempaa työyhteisöä
Jukka Miettinen

Olen reilu ja oikeudenmukainen toiminnan kehittäjä ja aina halukas oppimaan uutta. Tutustun mielelläni uusiin ihmisiin ja ympäristöihin. Toimin johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon vastuuhenkilönä. Minulla on pitkä työelämä-, ohjaus- ja arviointikokemus. Valmennan asiakkuuksien johtamista ja kehittämistä, asiakaspalvelua, osaamisen johtamista sekä henkilöstön motivointia ja sitouttamista.

Ajatuksia opiskelijoilta

"Jukka on täsmällinen ja huolellinen pitkänlinjan valmentaja. Hän kuuntelee ja pyrkii löytämään yhdessä valmennettavien kanssa ratkaisuja asioihin."

"Jukka on ammattitaitoinen opettaja ja arvioija. Hän huomioi opiskelijat ja tekee mielellään yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa."

"Jukka käyttää monipuolisia oppimismenetelmiä. Koulutuksissa on hyvä ja motivoiva työilmapiiri, joissa on aina hyville keskusteluille ja vuorovaikutukselle tilaa."

Tommi Seikkula
Ihminen ihmiselle

Mitkä taitosi ovat keskeisiä, jotta saavutat kilpailuetua tulevaisuuden palveluyhteiskunnassa? Miten voisit olla astetta enemmän ihmisenä ihmiselle asiakaspalvelu- tai esimiestehtävissä?

Minulla on pitkä kokemus asiakkuus- ja esimiestöistä sote-sektorilta, sekä huippu-urheilun valmennuksesta. Valmentajavyöltäni löytyy mm. salibandyn maailmanmestaruus. Valmennan Gradiassa tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa ja lähiesimiestyön ammattitutkinnoissa

Opiskelijoilta kuultua

” Opetettavaan asiaan huolella perehtynyt, tasapuolinen, ystävällinen ja aidosti kiinnostunut työstään. Osaava ammattilainen.”

” Rauhallinen, asiantunteva sekä aidosti kuunteleva opettaja. Hänellä on läsnäolon taito. Opetus on johdonmukaista ja rentoa!”

Maiju Syvänperä
Tavoitteita kohti kokonaisuuksia ymmärtäen

Olen innostava ja ajan hermolla oleva pedagogi. Nautin työstäni liiketoiminnan ammattitutkinnon myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan vastuuhenkilönä, ja työn ilo näkyy kiitettävinä asiakaspalautteina.

Minulla on monipuolinen liiketoiminnan työhistoria mm. vähittäiskaupan esimiestehtävissä sekä yritystoiminnan asiantuntijatehtävissä - erityisosaamistani ovatkin liiketoiminnan tuloksellisuus, strategian jalkauttaminen ja arkijohtaminen.

Pedagogiikassani keskiössä ovat työelämälähtöisyys ja ajankohtaiset osaamistarpeet, syy-seuraussuhteiden ymmärrys sekä oivallukset. Haluan, että opiskelijat ymmärtävät yksityiskoh-tien lisäksi myös ison kuvan käsiteltävistä aihepiireistä.

Opiskelijoilta kuultua

”Erinomaisia esimerkkejä ja työelämä-caseja. Maijun tunneilla ei tule tylsää!”

”Moni asia loksahti paikoilleen, kun Maiju selitti vaikeat asiat ymmärrettävästi ja käytännönläheisesti.”

”Positiivisuus ja asiakaslähtöisyys näkyvät toiminnassa kautta linjan. Kiitos joustavuudesta ja nopeasta reagoinnista muuttuviin tilanteisiin.”

Jyrki Veistämö
Opimme ja kehitymme kaiken aikaa – yhdessä vielä enemmän

Minulla on monipuolinen kokemus esimiestyöstä sosiaalialalla sekä koulutusorganisaatioissa: lehtori, tiimivastaava, osastonjohtaja, yksikönjohtaja, apulaisrehtori ja rehtori.

Minulla on myös vankka kokemus koulutuksen saralta, työelämäyhteistyöstä ja organisaatioiden kehittämisestä:

  • strategiatyö
  • tiimityö
  • työhyvinvointi
  • muutosprosessien valmennus
  • työnohjaus
  • kansainvälinen koulutusyhteistyö
Osallistujapalautetta

”Jyrki kohtaa osallistujat lämpimästi, kannustavasti ja yksilöllisesti."

”Jyrkin työskentely on asiantuntevaa, hyvin läsnäolevaa ja kiinnostunutta sekä osaavaa. Opiskelu on todella mukavaa!”

”Jyrkillä on vahva ammattitaito opettaa ja hänellä on paljon hyvää tietoa jaettavaksi. Esimerkit ovat maanläheisiä ja helposti ymmärrettäviä."

”Jyrki käyttää työssään monipuolisia ja mielenkiintoisia asian oppimista tukevia menetelmiä."

Credits:

Luotu käyttämällä kuvaa, jonka on ottanut Štefan Štefančík - "Teamwork in the workplace"