De Jeugd van tegenwoordig De musical

De Jeugd van tegenwoordig is een een band waar ik al een langere tijd naar luister, toen ik hoorde dat er een musical van uit kwam sprak mij dat dus erg aan. De bandleden werden gespeeld door poppen, wat erg leuk was want dat is een keer wat anders.

Wat erg opviel in het toneelstuk was natuurlijk de humor, het was erg droog en af en toe wat grof (wat een beetje karakter gaf aan het stuk). Was leuk om te zien dat in het publiek jong en oud het allemaal hilarisch vond. Het was wel echt zoals je de bandleden zou verwachten.

De poppen

De bandleden werden dus gespeeld door poppen, maar de mensen die de poppen speelde speelden zelf ook nog in het stuk als een eigen personage. Sommige hadden zelfs meerdere rollen.

De eigenschappen van de hoofdpersonages: Pepijn: echt een macho die denkt dat die heel wat is maar dat niet is, Willie: een heel rustig persoon zonder stress, Bas: beetje opstandig, de manier hoe de band met elkaar gaat maakt hem gek, Vieze: hij is erg afwezig en het boeit hem allemaal niet.

Het verhaal was alles behalve realistisch, ze bevonden zich ook op plaatsen waar nooit op zou kunnen komen. Het was ook makkelijk te volgen en ze gebruikte niet echt moeilijke taalgebruik.

Ik vond het zeker een leuke voorstelling en ik heb veel gelachen. Daarnaast heeft het ook zeker aan al mijn verwachtingen voldaan.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.