בתי מלון בתל אביב

בכל פעם שיש לי זמן פנוי וקישור אינטרנט זמין אני מוצא את עצמי גולש באתרי תיירות בכלל באתרי מלונות בתל אביב. אף כי טרם מצאתי הסבר לתופעה מוזרה זו, אני נוטה להאמין כי העיסוק הממושך הזה נובע מתוך משיכה עזה לחופש מחשבתי ופיזי כאחד. לדוגמה, בראשון האחרון התפניתי לארוחת הצהריים שלי לאחר פגישת בוקר מייגעת במלון בתל אביב שנגעה להיקף תקציב הפרסום אותו תשקיע החברה בה אני עובד בשנה התקציבית העוכבת. הפגישה המתישה והשיח הממושך על נושאים יבשים ומיותרים העלו את רמת השעמום שלי לגבהים חדשים וכדרך קבע, מצאתי את עצמי גולש באתרי נופש באמצעות המכשיר הנייד שלי. בתי מלון בתל אביב היה רצף המילים אותו הזנתי אל מנוע החיפוש ורשימת ההצעות המפתות לא אחרה להופיע על מסך המכשיר. הצעה מסויימת אחת לכדה את תשומת הלב שלי באופן מיוחד. הצעה זו הכריזה קבל עם ועדה כי 20 הגולשים הראשונים אשר ימהרו ויזמינו חופשה בת 4 ימים יהנו ממחיר חסר תקדים של 120 שקלים לאדם לחדר זוגי על בסיס חצי פנסיון. חלון ההזדמניות הקצר והעייפות מהפגישה הכריעו את הכף וכעבור מספר דקות הזמנתי את החופשה האמורה.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.