Japan otera & Jinjya

ปัจจุบันความเจริญทางด้านวัตถุมีผลกระทบต่อจิตใจมนุษย์อย่างเรามากขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนต่างไขว่คว้าหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และไม่ใช่เพียงแต่คนไทยเท่านั้น หากแต่คนญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยก็มีความเชื่อในเรื่องโชคลางและวัตถุมงคลซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจเหมือนกัน ลองไปดูกันซิว่า คนญี่ปุ่นเค้าทำอะไรกันบ้างที่วัด

วัดในภาษาญี่ปุ่นนั้นเรียกว่า "โอเทระ" (otera) ถ้าเป็นศาลเจ้าจะใช้คำว่า "จินจะ" ( Jinjya)

จุดเด่นของวัดในญี่ปุ่นแต่ละแห่งนั้นแตกต่างกันไป บางวัดมีชื่อเสียงเรื่องการจัดสวน ซึ่งสวนของญี่ปุ่นนั้นสร้างตามหลักความเชื่อของลัทธิเต๋า และพุทธศาสนานิกายเซน ที่สอนให้มนุษย์อยู่กับธรรมชาติอย่างสันติ บางวัดโดดเด่นเรื่องสถาปัตยกรรมที่งดงามและหาดูได้ยาก หรือวัดบางแห่งมีชื่อเสียงเรื่องการขอพรบางประการเช่น ขอบุตร ขอให้ประสบความสำเร็จเรื่องการเรียน ความรักหรือการค้าขาย เป็นต้น

แล้วศาลเจ้ากับวัดต่างกันยังไงล่ะ??

โทริอิ

สังเกตง่ายๆ ศาลเจ้าจะมีเสาสีแดงหรือสีเทาอยู่ด้านหน้าทางเข้า เรียกว่า โทริอิ (鳥居) แต่วัดจะไม่มีโทริอิ แต่จะมี ซันมง (山門) อยู่ด้านหน้า

ก่อนเดินเข้าวัดก็ให้โค้งทำความเคารพที่ ซันมง 1 ที แล้วค่อยเดินเข้าไปด้านใน

ซันมง

ถ้าเป็นศาลเจ้า หลังจากโค้งคำนับและเดินผ่านโทริอิไปแล้ว ให้เดินริมซ้ายหรือขวา เลี่ยงทางเดินตรงกลาง

ชำระร่างกายให้สะอาด

ล้างมือบ้วนปากเพื่อชำระล้างร่างกายที่บ่อน้ำตรงทางเข้าวัด โดยเริ่มจากการใช้มือขวา ตักน้ำมือซ้าย สลับไปถือกระบวยมือซ้ายเพื่อล้างมือขวา สลับไปใช้มือขวาตักน้ำอีกครั้ง เทน้ำในอุ้งมือซ้ายแล้วใช้น้ำนั้นบ้วนปาก สุดท้ายล้างกระบวยด้วยการจับกระบวยตั้งขึ้น ให้น้ำไหลลงมา

ชำระร่างกายให้สะอาด

ใช้มือซ้ายตักน้ำ→ ล้างมือขวา→ ล้างมือซ้าย→ บ้วนปาก→ ยกที่ตักน้ำตั้งขึ้นเพื่อล้างที่ตักน้ำให้สะอาด

พอเข้าไปด้านใน ก่อนถึงหน้าตัววิหาร ถ้าสถานที่นั้นมีกระถางธูปตั้งอยู่ ให้สามารถกราบไหว้ขอพรได้ แสดงว่าที่นั่นคือวัดพุทธ ซึ่งถ้าเข้าไปด้านในแล้วไม่เจอกระถาง แต่เจอจุดชำระล้าง ประมาณว่าบ่อน้ำ+กระบวย (เพื่อทำความสะอาดกายใจก่อนเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์) แสดงว่านั่นคือศาลเจ้า

โบกควันจากกระถางธูปเข้าหาตัวเอง คนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นการนำพาโชคลาภและช่วยเสริมให้สุขภาพดีขึ้น เช่น อยากฉลาด อยากเก่ง ให้ปัดควันเข้ามาแตะที่หัว หรือถ้ามีอาการเจ็บป่วยตรงไหน ให้ปัดควันเข้ามาแตะบริเวณนั้น และถ้าอยากมีมือทองใช้ไม่ขาดมือ ให้โบกควันเข้ากระเป๋าตัวเอง เป็นต้น เราสามารถหาซื้อธูปได้ในวัดในราคา 100 เยนค่ะ

ต่อธูปที่กระถางธูป
การไหว้พระอธิษฐาน

มาถึงไฮไลท์กันแล้ว นั่นก็คือ การอธิษฐานขอพร ก่อนอื่นก็โยนเหรียญเพื่อทำบุญ แล้วก็ลั่นกระดิ่ง

วัด : ยืนต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โค้งคำนับ 1 ครั้ง พนมมือตั้งจิตอธิษฐานขอพร แล้วโค้งคำนับอีกครั้ง

ศาลเจ้า : โค้งคำนับ 2 ที →ตบมือ 2 ที →อธิษฐาน →แล้วก็โค้งงามๆ อีก 1 ที เป็นอันเรียบร้อย

ศาลเจ้าจะมีสิ่งแทนตัวเทพเจ้า เช่น ถาดที่ทำจากโลหะ หรือคันฉ่อง ส่วนวัดพุทธจะมีพระพุทธรูป หรือองค์เจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ด้านใน
จุดที่ต้องระวังเลยก็คือ ถ้าเป็นวัดไม่ต้องตบมือเหมือนกับเวลาไปไหว้ที่ศาลเจ้า
เสี่ยงเซี่ยมซี ถ้าเราเสี่ยงได้ใบดีให้เก็บไว้ด้วย แต่ถ้าเสี่ยงใบที่ไม่ดีให้นำมาผูกแก้เคล็ดค่ะ เซียมซีของวัดโซเซนจิจะมีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษให้

คนญี่ปุ่นจะมีความเชื่อเรื่องเครื่องรางมากๆ มีทั้งช่วยในเรียนเก่ง เรื่องสุขภาพแข็งแรง ค้าขายร่ำรวย

ไหว้พระขอพร สบายใจขึ้น ก็ไปเดอนช๊อปต่อแถวตลาดรอบๆ วัดต่อ

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.