Anadolujet anadolujetucak.com

Anadolujet, Türkiye’de hava yollarında görev yapan firmalardan bir tanesidir. Yurt içi ve yurt dışında ulaşım sağlayan bu marka; uçak bakımı, uçuş güvenliği veya taşıma yükümlülükleri gibi birçok farklı açıdan Türk Hava Yolları’nın sorumluluğu ve güvencesi altındadır. Bu nedenle Türk Hava Yolları ile uçuş emniyeti ve uçak bakımı açısından birebir benzerlik göstermektedir. Anadolujet uçak bakımı ve uçuş güvenliği kalite standartlarının üzerindedir. Anadolujet biletlerinin bazı firmalara göre daha ucuz olmasının nedeni ise; yolculara sunulan ilave servislerin basitleştirilmesi veya azaltılmasından kaynaklanmaktadır. Böylece maliyet avantajları bilet fiyatlarına yansıtılmış ve insanların daha uygun fiyatlarla seyahat etmesi sağlanmıştır. Bir Türk markası olan anadolujet, her türlü ekonomik statüye sahip olan insanın rahatlıkla tercih edebileceği bir marka haline gelmiştir. Tanıdığı birçok imkan sayesinde Anadolujet, en çok tercih edilen haya yolu ulaşım firmalarından bir tanesidir.

Anadolujet uçaklarında yolcuların konforu ve güvenliği ön planda tutulmaktadır. Uçak içerisinde yiyecek olarak çeşitli menüler yer almamaktadır. İkram olarak içeceklerde su, çay ve kahve; yiyeceklerde ise kek veya sandviç ikram edilmektedir. Uçak içi ikramlarının bu seçeneklerle sınırlı olması, uçuşların daha uygun fiyatlı ve güvenilir bir hale getirilmesini sağlamıştır. Bu nedenle Anadolujet yolcuları, ikramlar konusunda herhangi bir şikayette bulunmaz. Aksine bu firmayı tercih eden yolcular, Anadolujet’in profesyonelliğinden ve kalitesinden memnun kalmaktadır.

anadolujet

Uçak içerisinde oturma planları yani koltuk mesafeleri veya diğer ölçüler, standartlara uygun bir şekilde düzenlenmektedir. Bu düzenlemeler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmaktadır. Bu onayı almayan sivil uçaklar, hiçbir şekilde uçuş izni almamakta ve hareket edememektedir. Anadolujet yetkilileri, koltuk yerleşimlerinin de kurallar dahilinde gerçekleştirildiğini ve onaylar alındıktan sonra yolculuk yapıldığını açıklamıştır.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.