Takke Breukelen B.V. constructiewerken voor de infrastructuur

Infra communicatie levert snel inzetbare representatieve presentaties per project

Klikken op foto vergroot het beeld.
Medewerkers in actie op een project.

Infra Communicatie is VCA-Vol gecertificeerd, heeft veel ervaring met fotografie op bouw terreinen, is flexibel en werkt vanuit het midden van het land.

veiligheid first.

of bel: 06 10 07 16 77 Mailen kan ook: marcel@infracommunicatie.com

Created By
Marcel Infra Communicatie
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.