El amor brujo Manuel de Falla (Segueix baixant...)

Una intensa historia d'amor i enveja (1/8)

A Cadis, Candela canta trista per amor (2/8)
Decideix entrar a la cova d' una bruixa, per aconseguir un sortilegi que li entregui al seu estimat. (3/8)
¡Por Satanás! ¡Por Barrabás!¡Quiero que er hombre que me ha orvidao me venga a buscar!¡Cabeza de toro,ojos de león!...¡Mi amor está lejos...que escuche mi voz! (4/8)
Sembla que l'embruix ha funcionat. Amb el nou dia arriba la reconciliació. (5/8)
1915 - Manuel de Falla estrena El Amor Brujo per una petita orquestra de cambra. (6/8)
1916 - S'estrena una nova versió per a orquestra simfònica. (7/8)

I finalment us deixem amb una versió de l'Orquestra de la UCAM per que gaudiu de l'obra! (8/8)

Teniu molt més a descobrir. La pel·licula de Carlos Saura té molt bona pinta!

Credits:

Created with images by ldhendrix - "P6079978" • theblacknemesis - "Candela" • Mickyboyc - "Petrified Teddy Bears!" • Predra6 - "candle book old" • hugotoscanofotografia - "El Amor Brujo R&R-3266" • Lotzman Katzman - "Tonight" • Kuba Bożanowski - "Fifth Symphonic Game Music Concert 2007"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.