Loading

KinderVakantieSpel 'Onder de Panne' Halsteren

KinderVakantieSpel Halsteren is een organisatie bestaande uit ongeveer 80 vrijwilligers.

Deze groep vrijwilligers organiseert voor de Basisschooljeugd van 4 t/m 12 jaar tijdens de schoolvakanties leuke activiteitendagen.

De basis activiteiten die het KVS ontplooit zijn de volgende:

- De Voorjaarsactiviteit: Een activiteitendag in de Mei-vakantie.

- De Najaarsactiviteit: Een activiteitendag in de Herfstvakantie.

- De Grote Week: Een activteitenweek aan het eind van de Zomervakantie

Inschrijven voor onze activiteiten is niet nodig, BEHALVE voor ons reisje op 14 augustus naar Duinrell. Gebruik het hier onderstaande formulier om hiervoor in te schrijven:

Voor meer informatie en antwoorden op uw vragen raadpleeg de onderstaande link:

Created By
Kindervakantiespel Onder de Panne
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.