קובודו אוקינאווי RYUKYU KOBUDO SHIMBUKAN

טאי שין קאן - אמנויות לחימה אוקינאוויות

קיודוקאן קראטה - שימבוקאן קובודו

חיבור אותנטי ישיר למקורות הקובודו האוקינאווי

סוקה אקמינה הירושי ואקמינה אייסוקה דאי סנסאי

בארגון שימבוקאן המיומנות שלנו היא בכלי נשק אוקינאוויים. בראש הארגון עומק אקמינה סנסאי. בראש טאי שין קאן ישראל עומד איציק כ. סנסאי

איציק כ. מבקר באוקינאווה מדי שנה ולעיתים מצטרפים אליו תלמידים

אמנות השימוש בכלי הנשק האוקינאוויים מצריכה ידע לפרטי פרטים. פוזיציות, אופן האחיזה בכלי והשימוש בו. ארגון שימבוקאן אוצר בתוכו ידע אותנטי המועבר מזה דורות

רפרטואר כלי הנשק כולל טקו (אגרופן עתיק), בו/קון, נונצ׳אקו, סאי, טינבה ו- רוצ׳ין, טונפה, קאמה, אקו (משוט אוקינאווי עתיק) וכלים נוספים

איציק כ. באוקינאווה

חברי הדוג׳ו בביקור בשימבוקאן אוקינאווה, אפריל 2016

הידע כולל קיהון (בסיס), קאטה ושימוש מעשי בכלים

מסיבת פרידה בתום הביקור

送別会 soubetsukai—farewell party

הגיעו לשיעור התנסות והצטרפו למסגרת ייחודית בארגון מוביל עם ידע אותנטי ועם קשר ישיר למקורות

איציק כ. טאי שין קאן

טאי שין קאן - אמנויות לחימה אוקינאוויות

054-8054488

Created By
Itzik Cohen TEISHINKAN
Appreciate

Credits:

Itzik Cohen - TEISHINKAN KYUDOKAN KARATE SHIMBUKAN KOBUDO

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.