Whale Films-ը ստեղծվել է 2016 թվականի նոյեմբեր ամսին: Ուսումնասիրելով տեղի և միջազգային գովազդային շուկան՝ որոշում ընդունվեց ստեղծել մի ընկերություն, որը կզբաղվի որակապես միջազգային շուկայի նորմերին բավարարող գովազդային հոլովակների պատրաստմամբ։ Whale Films-ը շուկային առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները

Promotional Video
Video storytelling
Filming
Documentary
Introduction Stories
Motion Graphics

————————————————————————————————————————

Ստորև ներկայացնում ենք մեր աշխատանքներից մի քանիսը

The Emotions of Rock Climbing: Armenia

The Emotions of Rock Climbing-ը  կարճամետրաժ ֆիլմ է, որը պատմում է ժայռամագլցողների ապրումների, ռիսկերի, հետաքրքրությունների, միմյանց հանդեպ վստահության մասին:

12:01 AM

The Venue

12։01 AM Նախագծի նպատակն է ներկայացնել Երևանի գիշերային կյանքը, տարբեր ժամանցի կենտրոններում՝ ակումբներում, փաբերում, սրճարաններում և այլն։

Old School Lifestyle

Old School Lifestyle-ը նկարահանվել է, որպես վիդեո հրավեր միջոցառման համար։ Տեսահոլովակում ներկայացվում է տրամադրություն, իրավիճակ՝ միջոցառմանը բնորոշ։

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.