Loading

Nenavadna zasedba London Greenwich, 2. 12. 2018

Na tem pločniku ta skupina igra že leta. Spomnim se jih. Pregledal sem svoje fotografije prejšnih obiskov Greenwicha, pa jih nisem našel.

Malo so že znucani in takšna je tudi njihova glasba. Ampak so vseeno všečni, saj drugače igranje na ulici ne bi imelo smisla

Created By
Milos Toni
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.