Loading

Jima Lantbruk AB Din lokala mjölkproducent

Vi är mjölkproducenter och har ett kostall med 3 robotar. Korna går i lösdrift och det är byggt så att de har fri kotrafik. Det innebär att korna kan gå var de vill i stallet och kan besöka robotarna nästan när de vill. Korna får sitt kraftfoder i robotarna och i 2 kraftfoderstationer. Korna utfodras med ensilage, majsensilage, raps, vetekross, vetehalm, mineraler och salt. Samt ett toppfoder och krossad korn till mjölkkorna.

Vårt mål i företaget är att ha friska och glada djur med god miljö och god hälsa. Vi strävar efter att ha en så bra och trivsam arbetsmiljö som möjligt för oss själva och personalen.

Vi är ett familjeföretag som driver ett modernt lantbruk. Vi har konventionell mjölk- och köttproduktion med 140 mjölkkor och 140 ungdjur. Utöver det har vi en fårbesättning på 30 tackor. Alla djuren går i lösdrift. Vi har 80% SLB och 20% SRB.

Vi har bägge ett stort intresse för helheten i Lantbruket.

På vår gård har djuren en viktig roll och vi sköter djuren med bästa omvårdnad. Vi gör många egna försök inom växtodlingen på våra 158 hektar mark. Vi är till 82% självförsörjande på foder till våra djur.

Full koncentration på arbetet

Matdags i stallet.

Närhet till djuren är viktigt.

KVALITÉ, NÄRHET OCH GOD MILJÖ FÖR BÅDE DJUR OCH MÄNNISKOR.

JIMA Lantbruk AB

Lilla Kyrkhultsgård

Köinge 2041

242 92 Hörby

Jill Svensson 070 - 509 02 38

Mats Svensson 070 - 319 21 62

info@lillakyrkhult.se

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.