Loading

Järnterapi i inflammatorisk tarmsjukdom IBD vad du bör veta

Inflammatorisk tarmsjukdom eller IBD,omfattar ett antal tillstånd med inflammation i matsmältningssystemet, speciellt tarmen.

De vanligase för IBD är ulcerös kolit och Crohn's sjukdom.

Anemi, orsakad av järnbrist från intestinala blödningar och minskat järnupptag förekommer ofta.

  • I USA uppskattar man att numera 1 – 1,3 miljoner lider av IBD.
  • Crohn's sjukdom och Ulcerös Kolit har tillsammans en förekomst av 339 per 100 000 vuxna (cdc.gov)
  • Siffran är högre i Europa och ökar i hela världen.
Anemi vanligt i IBD

"Anemi är en vanlig komplikation i samband med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), och är ofta förbisedd vid hanteringen av IBD-patienter. Tyvärr representerar den en av de främsta orsakerna till både minskad livskvalitet och ökad sjukhusintagning bland denna population. IBD är patogeniskt komplex, med flera faktorer som bidrar till utvecklingen."

"Anemia, a common complication associated with inflammatory bowel disease (IBD), is frequently overlooked in the management of IBD patients. Unfortunately, it represents one of the major causes of both decreased quality of life and increased hospital admissions among this population. Anemia in IBD is pathogenically complex, with several factors contributing to its development." (Anemia in inflammatory bowel disease: A neglected issue with relevant effects. World J Gastroenterol. 2014 Apr 7; 20(13): 3542–3551. Danila Guagnozzi and Alfredo J Lucendo)

Behandlingen består huvudsakligen av orala icke-hemjärnskosttillskott före intravenöst järn och erytropioetinbehandling.

"Anemi-korrigering med järnbehandling är förknippad med en relevant förbättring av patienternas livskvalitet."

"Anemia correction with iron treatment is associated with a relevant improvement in the patients' quality of life." (Oral and intravenous iron treatment in inflammatory bowel disease: hematological response and quality of life improvement." Inflamm Bowel Dis. 2009 Oct;15(10):1485-91. doi: 10.1002/ibd.20925 Gisbert et al.)

Förekomsten av intolerans mot icke-hemjärn är dock hög, runt 25 %.

"SLUTSATSER: Oralt järnfumarat, men inte intravenöst järnsackaros, ökad klinisk sjukdomsaktivitet hos IBD-patienter. Intravenös järnsackaros ökade intravaskulär oxidativ stress."

"CONCLUSIONS: Oral ferrous fumarate, but not intravenous iron sucrose, increased clinical disease activity in IBD patients. Intravenous iron sucrose increased intravascular oxidative stress." Oral ferrous fumarate or intravenous iron sucrose for patients with inflammatory bowel disease. Erichsen et al. Scand J Gastroenterol. 2005 Sep;40(9):1058-65.

Hemjärn är vältolererat och effektivt

Absorptionen av hemjärn är flera gånger högre och bieffekt-förekomsten betydligt lägre än för icke-hemjärn.

Hemjärn absorberas via en separat mekanism och terapin måste inte avbrytas då intravenös behandlig börjar.

Detta kan inneböra längre intervaller mellan resurskrävande, obekväma och smärtsamma injektioner.

Intravenös behandling påbörjas vanligen inte förrän de orala icke-hemjärnstillskotten misslyckas pga. sidoeffekter.

Hemjärn tillåter självmedicinering pga. god tolerans.

Det innebär en betydligt höjd livskvalité för patienten samt en frihet att resa.

Created By
Michael Collan NutriCare Division MediTec Group
Appreciate

Credits:

Created with images by ex_magician - "Oh, the Places You'll Go! Oh, the things you'll see!" • Galeria del Ministerio de Defensa del Perú - "Hospital Naval" • voltamax - "nurse medicine doctor"