Loading

FESTYN SZKOLNY 23.04.2016

Występy zespołów muzycznych, tancerzy i wokalistów.

Justice Eagles

Undertwist

Breath Taking

Ton

Format

Fabryka Tańca

Twinseed

Alex Pulda

Olga Nesterowicz

Akustycy przy pracy

Tomasz Sobania. Spotkanie z pisarzem

"Jak spełniać marzenia w nastoletnim wieku i nigdy nie poddać się na drodze do celu"

Dwie powieści młodego pisarza: "Speculo" oraz najnowsza : "Świt zycia - przebudzenie"

Czas na autografy...

Inne atrakcje

Dzień Otwarty

Eksperymenty i prezentacje

Zapraszamy za rok!

Credits:

Julia Czarnecka

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.