Aziz Bey Hadisesi ayfer tunç

"GÜNEŞTEN AĞIR AĞIR GÖLGEYE GEÇILIR GIBI, PEK DE ANLAMADAN AKŞAM OLUR GIBI, IŞIKLI, NEŞELI BIR YÜZDEN KEDERLERE GEÇTI AZIZ BEY. KEDERLI BIR MAZISI OLDU. BURNU HAVADA, BAŞI DIKTI HEP. BAŞKA TÜRLÜ YAŞAMAYI BECEREMEDIYSE DE, O GECE, HALIÇ'IN KIRLI SULARINA BAKARKEN ANLADI KI HEP ÖYLE, BURNU DIK YAŞADIĞINI SANMIŞ. OYSA ŞIDDETLE YANILMIŞ. VE YINE ANLADI KI HAYATI TÜMÜYLE BIR YANILGIYMIŞ."

Çağdaş Türk öykücülüğünün bir klasiği olmaya aday bir kitap olan Ayfer Tunç'un Aziz Bey Hadisesi’nin yeni basımını sunuyoruz. Öykünün kahramanı Aziz Bey, Tunç’un, insan olmaktan doğan zaaf ve yanılgılar nedeniyle yaralanmış, boşa geçmiş hayatlar üstüne yapılandırdığı öykü evreninin en hüzünlü, en gerçek kişisi. Bazı okurlara, meyhanelerde benzerini aratacak kadar kanlı canlı ama mahzun gelen Aziz Bey’in öyküsünü okurken, bir hikâye kişisinin varlığını çok yakınınızda hissedeceksiniz.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.