Loading

Tornerspel Gycklargruppen Pest & Kolera

TORNERSPEL

Med hundratals Tornerspel under bältet så är Pest & Kolera kanske Sveriges mest erfarna Tornerspels-gycklare.

Vi har gjort alla sorters tornerspel. Små, stora, nattspel med eld, blöta, i fullskaliga värmeböljor, från Globen till Gräfsnäs och alltid levererat hundra procent energi, glädje och håll igång.

Om det är de bästa du vill ha, sök ej längre, du har funnit gycklargruppen som kommer att få ditt tornerspel till att från vara ett i mängden till ett som kommer sticka ut.

Vare sig det gäller att skapa nya ideer och skådespel, bygga om hela spelet, hitta på nya grenar eller sätta eld på hela spektaklet så kan du räkna med att vi vet vad vi gör!

Men framför allt: vi är proffs på att få igång publiken och få upp tempot på alla spel i hundraåttio!

Alla tornerspel borde ha Pest & Kolera på riddarbanan!

Eller som Tornerspelslaget Torneamentum sa:

"Ni är helt enkelt bäst!"

KONTAKT

E-POST: info@pestochkolera.se

TELEFON: 0768-834314

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.