Loading

De Schoolweetjes Nummer 9 || 9 november 2018

Fotowedstrijd

Tot en met woensdag 14 november kunt u nog foto's inleveren voor onze kleine fotowedstrijd. We dagen u uit om een mooie herfstfoto in te sturen. Deze foto's plaatsen we in een album op onze website en de mooiste foto is volgende week de opening van onze nieuwsbrief. We zien uw foto's graag tegemoet. Stuur ze naar info@marijke-ikt.nl. Alvast onze dank voor uw inzending.

Schoolontbijt

Vanmorgen hebben alle leerlingen genoten van het gezellig met elkaar ontbijten in de klas. Dankzij de hulp van moeders in de onderbouw konden ook de jongste kinderen genieten van een lekker ontbijt.

In de hogere groepen was een ontbijtbuffet ingericht waar kinderen zelf hun broodjes konden ophalen.

In elke klas stond een grote doos gevuld met broodjes, brood, beleg, fruit, drinken en placemats. Deze dozen hebben we gekregen van Supercoop Leon Haanstra. Onze hartelijke dank gaat naar hen uit.

Ook willen we de moeders die ons vanmorgen zo goed hebben geholpen bedanken voor hun inzet. We denken dat jullie het ook gezellig hebben gevonden.

Scroll door de foto's om naar het volgende artikel te gaan.

Groep 2 naar de bieb

Groep 2 heeft vorige week een bezoek gebracht aan de bibliotheek. Jolanda Broens vertelde het een en ander over de bieb, ze las een boek voor en deed een spel waarbij de kinderen een boek mochten beoordelen . Zeker een stimulans om vaker met de kleuters naar de bieb te gaan !

Groep 2 is op zoek naar een mooi boek!

Schoenmaatjes

Een mooi cadeau.

Vandaag krijgen de oudste kinderen uit het gezin een folder mee over de actie Schoenmaatjes. Om de twee jaar doen wij mee aan deze actie waarbij we vragen om een schoenendoos te vullen met nuttige spullen die welkom zijn in gezinnen ergens ter wereld waar de leefomstandigheden niet zo goed zijn als in ons land. Gezinnen in landen als Albanië, Sri Lanka, Irak en Ghana kunnen onze hulp goed gebruiken.

Die inhoud van de schoenendoos kan bestaan uit schoolspullen, klein speelgoed en toiletartikelen.

Bij het vullen van de doos moeten we rekening houden of de doos bestemd is voor een meisje of een jongen en voor welke leeftijd de inhoud geschikt is. In de folder zit een sticker die u op de doos plakt. De doos moet worden gesloten met een elastiek omdat elke inhoud gecontroleerd wordt. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling om speelgoed mee te geven dat met oorlog in verband kan worden gebracht.

Je kunt door het activeren van de barcode die op de sticker staat, volgen waar je doos wordt afgeleverd.

We hopen dat heel veel gezinnen mee gaan doen. De kinderen kunnen de doos mooi versieren en de ouders kunnen zorgen voor de inhoud. Voor de vervoerskosten wordt een bijdrage gevraagd van zes euro. We vragen u die bijdrage in een envelop bovenin de doos te leggen. Wilt u meer dozen vullen? Dat mag natuurlijk, maar hoeft echt niet. We zijn al blij als het ons lukt om meer dan 100 dozen aan te leveren.

Inleveren

Graag zouden we de doos uiterlijk vrijdag 30 november op onze school hebben. Op 6 december leveren wij de dozen in bij het regionale verzamelpunt in Rijssen.

Medezeggenschapsraad

Afgelopen maandagavond zijn er verschillende schoolzaken besproken zoals de begroting, het beleidsplan, Levelwerk en de afvalscheiding. De MR gaat een brainstormavond organiseren met mensen van de BSO, het team en van de ouderraad om na te denken over de mooie kansen die er liggen voor een voortgaande samenwerking van onze school met onze BSO Marijke.

Komende week informeren wij de ouders via de mail over een aanpassing van het afvalbeleid van onze school. Naar aanleiding van goede tips die we vanuit MR en ouders kregen gaan we enkele veranderingen doorvoeren waarvan we denken dat die beter zijn voor milieu maar het ook nog eens gemakkelijker voor iedereen maken.

Zending

Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen een bedrag van € 41,85 opgehaald. Dank u/jullie wel daarvoor!

Kind op maandag

Ben jij een engel? Het is een beloofd land, maar dat betekent niet dat het altijd goed gaat. Er breken donkere tijden aan voor Israël: Iedereen doet waar hij zelf zin in heeft in plaats van te leven volgens Gods wet. De Israëlieten worden overheerst door de Filistijnen. In die tijd komt er een engel bij een vrouw met een bijzonder bericht: Ze zal een zoon krijgen en hij zal een begin maken met de bevrijding van zijn volk. Simson is zijn naam. Er wordt gelezen uit Rechters 13: 1-23

De kleuters horen de verhalen 'Jozef gaat als slaaf naar Egypte' en 'Jozef in de gevangenis'.

Dankdag

Fijn dat u allemaal weer fruit en blikjes etc. heeft meegenomen voor Dankdag. De ouders van de ouderraad hebben er weer mooie bakjes van gemaakt en de kinderen hebben mooie kleurplaten gemaakt die we erbij gedaan hebben, samen met het plaatje en het gedicht dat u in de vorige Schoolweetjes heeft kunnen lezen. Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep zes de bakjes bezorgd bij de bewoners van de Hoge Es.

Maar liefst 65 fruitbakjes werden bezorgd bij De Hoge Es door Noël, Jop, Lyanne en Cherell.

Verdriet

Wij wensen de familie van Jack en Isa uit groep 1 veel sterkte. Hun oom is deze week veel te jong overleden. Ons medeleven gaat van harte naar jullie uit.

Ontruimingsoefening

Onder het toeziend oog van drie brandweerlieden hebben wij donderdagmorgen een ontruimingsoefening gehouden. Volgens deze deskundigen kunnen we spreken van een geslaagde oefening. Er heeft een vlotte ontruiming plaatsgevonden. Met de tips die we tijdens de nabespreking kregen kunnen we zeker ons voordeel doen. Onze hartelijke dank gaat uit naar de mensen van onze plaatselijke brandweer die ons hebben geholpen.

Komende week

Komende week staan er buitendagen voor de groepen 6 en 8 op het programma. De ouders en verzorgers van de leerlingen van groep 8 hebben een informatieavond over de overgang naar het voortgezet onderwijs. Zeker als het je eerste kind betreft dat naar het VO gaat is zo'n avond echt waardevol.

Tot slot

Wij wensen u en jullie allen een goed weekend.

Created By
Team Prinses Marijkeschool
Appreciate

Credits:

Created with images by Jack Douglass - "ol’ mate nate" • Alexas_Fotos - "rubber duck fire fighter squeak duck" . Schoolontbijt Prinses Marijkeschool

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.