Chopin w Warszawie Chopin in Warsaw a short stroll along the streets

Fryderyk Chopin urodził się w Źelazowej Woli niedalko Warszawy. Jego ojcem był Mikołaj Chopin - nauczyciel muzyki i Justyna Chopin. Miał tez 3 siostry; Ludwikę, Izablę i Emilię.

dwór w Zelazowej Woli
rodzina Fryderyka Chopina

Warszawa jest rodzinnym miastem Fryderyka Chopina. Tu spędził pierwszą połowę swojego źycia i odnosił pierwsze sukcesy jako kompozytor i wirtuoz.

Belweder

W Belwederze wielokrotnie rozbrzmiewała muzyka Chopina. Fryderyk grywał tu dla księcia Konstantego i jego źony.

Aleje Ujazdowskie 24

Kamienica pod Gigantami jest jedną z najładniejszych kamieniec w Warszawie. Nad bramą wejściową znajdują się 3 medaliony, na jednej z nich znajduje się portret Chopina.

Nowy Świat

W miejscu, gdzie stoi obecnie Dom Giełdy Warszawskiej, stała kamienica w której mieszkał przyjaciel Chopina - Stefan Witwicki. Fryderyk przebywał u niego długie godziny rozmawiając z kolegami i bawiąc się z psem.

Nowy świat 35

Dom Pani Filipiny, jest najpiękniejszą kamienicą przy Nowym Świecie. Tu Chopin grywał w salonie panny Kickiej.

Nowy Świat 47

W latach 40 i 50 XIX wieku kamienica przy Nowym Świecie naleźała do młodszej siostry Fryderyka Chopina- Izabeli. Tutaj zmarł Mikołaj Chopin w 1844 roku. W okresie dwudziestolecia międzywojennego mieszkał tu Karol Szymanowski, słynny pianista, na którego twórczość ogromny wpływ miała muzyka Fryderyka Chopina.

Okólnik 9

Przy ulicy Okólnik 9 znajdowała się Biblioteka Ordynacji Krasińskich. W październiku 1944 roku esesmani podpalili zbiory biblioteki, między innymi rękopisy Fryderyka Chopina.

Okulnik 2

Uniwersytet muzyczny Fryderyka Chopina jest najstarszą uczelnią muzyczną w Polsce.

Okulnik

Muzeum Fryderyka Chopina mieści się w pięknym barokowym pałacu Gnińskich-Ostrowskich.

Pałac Zamojskich

13 września 1863 roku przed pałacem dokonano zamachu na feldmarszałka Fiodora Berga. Gdy jego powóz znalazł się przed fasadą pałacu, z jednego z okien rzucona została bomba. Zamach się nie udał, ale źołnierze splądrowali pałac. Wtedy to właśnie został zniszczony fortepian Fryderyka Chopina. Tu równieź zmarła matka artysty.

http://literat.ug.edu.pl/cnwybor/098.htm

Krakowskie Przedmieście 1

Pierwsze mieszkanie Mikołaja Chopina, ojca Fryderyka, w Warszawie.

Krakowskie Przedmieście 4

Młody Fryderyk Chopin chodził tu na lekcje języka angielskiego.

Kościól Św. Krzyźa

Tu spoczywa urna z sercem Fryderyka Chopina.

Na terenie Uniwersytetu Warszawskiego znajdowało się pierwsze mieszkanie państwa Chopinów.

Uniwersytet Warszawski

Tu studiował Fryderyk Chopin.

Krakowskie Przedmieście 7

Kolejne mieszkanie Chopinów. Urodziła się tu młodsza siostra Fryderyka - Justyna.

Kościół Wizytek

Co niedzielę w kościele Wizytek kilkunastoletni Fryderyk Chopin grał na organach. Do kościoła na msze uczęszczał jako uczeń Liceum Warszawskiego i jako student Uniwersytetu Warszawskiego.

Pałac Saski

W Pałacu Saskim ulokowane było Liceum Warszawskie, do którego uczęszczał przez 7 lat Fryderyk Chopin.

Pałac Prezydencki

24 lutego 1818 roku odbył się pierwszy publiczny występ Fryderyka Chopina. Miał wtedy 8 lat.

Krakowskie Przedmieście 19

Przed powstaniem listopadowym mieszkał tu Wojciech Źywny, nauczyciel muzyki Fryderyka Chopina.

Dawna Poczta Saska, tu Fryderyk Chopin nadał swój bagaź i wyjechał z Polski. Nie wiedział, źe na zawsze opuszcza swoją ojczyznę.

Created By
AGNIESZKA KANABUS
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.