Loading

Nieuwsbrief de Es 26 juni 2019

Beste ouder(s), verzorger(s),

Via deze weg de nieuwsbrief van deze week: Een overvolle nieuwsbrief met in ieder geval het onderwerp waar u wellicht met smart op zit te wachten: De groepsindeling voor komend schooljaar. Het was (en is) een hele puzzel om alles rond te krijgen, maar we zijn er op hoofdlijnen uit.

Met nog tweeënhalve week te gaan tot de zomervakantie staan er nog een aantal activiteiten op het programma: De schoolreisjes, een schoonmaakavond, de musical van groep 8 met een bijbehorend afscheid en de afronding van het schooljaar. In deze nieuwsbrief geven we hier alle informatie over.

De afgelopen dagen waren warm, zeer warm. En toch hadden we geen tropenrooster. We hebben het gewoon even wat kalmer aan gedaan, voldoende water gedronken en een keer een ijsje als afkoeling. Als optimaal verkoelende activiteit kregen we gistermiddag, tijdens het waterfeest, bezoek van de brandweer Hellendoorn. We vragen ons alleen af wie er meer plezier heeft gehad, de leerlingen van onze school of de brandweer zelf. Via deze weg willen we de brandweer Hellendoorn in ieder geval ontzettend bedanken voor het feit dat ze onze leerlingen een hele leuke middag hebben bezorgd!

In deze nieuwsbrief leest u de volgende zaken:

 • Trots
 • Groepsindeling
 • Pleinfeest
 • Afscheid Lia Mensink
 • Schoonmaakavond
 • Vakantiebieb
 • Laatste schooldag
 • Rookbeleid
 • Parkeerverbod
 • Gezinsdienst
 • Agenda laatste periode

Met vriendelijke groet,

Robbert

Trots…

Deze week is het precies een jaar geleden dat we ons schoolgebouw aan de Noord Esweg betrokken. Wat vliegt de tijd, niet normaal toch… Zo’n eerste jaar begint met aanpassingsproblemen. In januari konden we onder enorme belangstelling de school officieel openen. En nu zijn we alweer een jaar aan de slag. Met enorme trots kijk ik terug op wat we met iedereen van bestuur tot buurt bereikt hebben, een unieke school op een geweldig groen eiland.

De leerlingen van groep 8 lieten tijdens de Avondvierdaagse zien hoe fantastisch de fusie uit heeft gepakt. Twee groepen zeven, die nu tot een fantastische groep zijn samengesmolten. Zelfs ouders viel het op. Daarom kan ik na een jaar volmondig zeggen dat ik gewoon heel trots ben…

Trots op alle leerlingen, die iedere dag je vriendelijk groeten. Die zich thuis voelen op de Es, die trots zijn op hun mooie gebouw. En wat dacht u van al die nieuwe leerlingen die we er dit jaar zomaar bij hebben gekregen. We gaan volgend jaar zelfs met twee groepen 1 starten. Een uitdaging, maar dan wel een hele mooie.

Trots op alle ouders. Als je ’s morgens bij de ingang van school staat even een moment van ontmoeten. Of ouders die spontaan in actie komen voor een leerling. Ouders die helpen om het gebouw netjes en mooi te houden of die meehelpen met de ateliers. Samen aan de school werken, daar gaat het om. Als je elkaar als partners ziet, werkt het optimaal.

Trots

Trots op het team van leerkrachten, onderwijsassistenten, peuterspeelzaalleidsters, studenten, tutoren, geen een uitgezonderd. Het was lang niet altijd even gemakkelijk met de werkwijze waar we voor willen gaan. De ambitie, de investering in het kind, soms te warm, geen goede akoestiek, maar altijd opgewekt en energiek weer verder. Maar ook trots op Christiaan. Wat maakt die jongen een meters. Even naar zolder, dan naar de keuken, dan weer een boodschap doen, altijd vrolijk, altijd vriendelijk en altijd in de weer voor zijn school; en natuurlijk trots op Antje. Het cement tussen alle stenen. Antje die veel, heel veel regelt, belt, uitwerkt, heen en weer vliegt tussen de Es en de Jan Barbier in een hectisch jaar met ziekte daar.

Tot slot wil ik graag kwijt dat ik enorm trots ben op Robbert. Het is fantastisch om samen te werken aan de toekomst van de Es. De ambitie en de energie, het enthousiasme en het contact met iedereen. Begrijpt u dat ik, met zoveel bijzondere mensen om me heen, elke dag fluitend naar de Es fiets.

Roel Roelofs, directeur

Schooljaar 2019/2020

In de studieweek van juni hebben we alles voor het komende schooljaar gepland. Afgelopen week heeft de MR formeel instemming verleend met deze indeling en hebben we dit ook met de ouderraad doorgesproken.

De groepsindeling voor komend schooljaar was een hele puzzel. Afgelopen maandag hebben we een ouderavond gehouden voor de ouders van groep 1 van volgend jaar. We hebben namelijk besloten om volgend jaar te starten met een groep 1a en een groep 1b. Deze beslissing hebben we gemaakt vanwege het grote aantal nieuwe aanmeldingen en onze visie op het starten van een basisschoolperiode in een kleine en veilige setting. Met twee groep 1 van ongeveer 17 leerlingen is dit absoluut het geval.

In de link hieronder vindt u de groepsindeling voor komend jaar:

Het rooster van studiedagen en vakanties is als volgt:

Ook komend schooljaar gaan we weer werken met een aantal thema's. Onder de button hieronder kunt u zien welke we voor komend schooljaar gepland hebben:

Alle overige data kunt u vinden in de jaarkalender op de website en in de app. Deze agenda kunnen we ook actueel houden en indien nodig aanpassen. De informatiekalender 2019/2020 ontvangt u ook zo spoedig mogelijk van ons. We hopen nog voor de zomervakantie, anders wordt het meteen na de zomer.

Afscheid juf Lia Mensink

Vrijdag 5 juli zal Lia Mensink op een feestelijke bijeenkomst officieel afscheid nemen van het onderwijs. Na achtentwintig jaar met ziel en zaligheid te hebben gewerkt op de Es, heeft Lia besloten om met pre-pensioen te gaan. Lia heeft in het onderwijs laten zien van vele markten thuis te zijn, met een hart voor het kind.

Lia zal vrijdag 5 juli haar afscheid vieren met alle leerlingen van haar school. ’s Morgens vertrekken groep 3 en groep 6 met de Bello naar de Paarse Poort om daar afscheid te nemen en in het Speelbos allemaal leuke activiteiten te gaan doen. De rest van de ochtend gaan de andere groepen ook naar de Paarse Poort. Om 12.30 uur komen de laatste twee groepen bij school terug en zal ook Lia met haar man meekomen. Onderweg krijgen de leerlingen van school wat drinken en een ijsje.

De kinderen gaan 5 juli dus gewoon van 08.30u - 12.30u naar school.
Alleen leerlingen van groep 3 en 6 vertrekken al om 08.15u!

Ouderhulp:

Sommige groepen (met name onderbouw) is voor deze ochtend nog op zoek naar een aantal ouders. Mocht u kunnen en/of willen helpen, wilt u dit dan aangeven bij de groepsleerkracht van uw kind? Hieronder het dagprogramma met tijdsindicatie.

Vrijdagmiddag zal tijdens het Pleinfeest rondom 18 uur, kort even Lia in het zonnetje gezet worden. U kunt van 17-19 uur ook even bij haar langs en haar een fijne nieuwe toekomst toewensen. Tijdens het Pleinfeest zal Lia met haar gezin aanwezig zijn.

’s Avonds is er nog een hapje en drankje voor Lia met haar collega’s en oud-collega’s bij Tante Stoof.

We wensen Lia en Dinand volgende week vrijdag een fantastische dag toe.

Pleinfeest

Laatste info vanuit de ouderraad

In de vorige nieuwsbrief hebben we alle informatie rondom het pleinfeest op 5 juli, van 17.00u - 19.00u verstrekt. Zie hiervoor de nieuwsbrief van 14 juni.

Enkele praktische aanvullingen en vragen

 • De inschrijflijst voor de kleedjesmarkt hangt in de keuken. Er hebben zich al een aantal kinderen opgegeven!
 • Vanaf maandag 1 juli staat er in de keuken een krat waarin je de prijsje voor de loterij kwijt kunt.
 • Tip: Neem kleingeld mee voor de kleedjesmarkt, de aanschaf van 'Essies' en lootjes.
 • Een 'Essie' kost €1,00 en een lootje kost €0,50.
 • Tijdens het pleinfeest, rond 18.00u zal namens school afscheid genomen worden van Renate Heetkamp die de OR verlaat en Hans Huzen en Marjolein Stevens die stoppen met hun werkzaamheden binnen de MR.

Hulp:

Het pleinfeest moet een leuke afsluiting van het schooljaar zijn voor de hele school: leerlingen, ouders, team, buurtbewoners en overige belangstellenden. Om de ouderraad niet met al het (vele) werk op te zadelen zijn we op zoek naar ouders die tijdens het pleinfeest zouden kunnen helpen met bijvoorbeeld:

 1. Schminken
 2. Bardienst draaien (bijvoorbeeld een half uurtje of een uurtje)
 3. Hulp bij opbouwen / klaarzetten. Hier wordt om 10.30u mee gestart.
 4. Hulp bij opruimen om 19.00u
 5. Verkoop van Essies en/of lootjes
 6. Verlenen van hand- en spandiensten.

Mocht u kunnen helpen, wilt u dit dan doorgeven bij iemand van de ouderraad of via een mail naar or@es-ikt.nl

Schoonmaakavond 10 juli

reminder

Op woensdagavond 10 juli willen we de school graag helemaal van onder tot boven schoonmaken, zodat uw kind(eren) - en onze leerling(en) - een dag later in een frisse school kunnen starten aan het nieuwe schooljaar.

Wilt u zelf een emmer, spons, stofzuiger en overig schoonmaakgerei meenemen?

Tijdens deze avond zijn er ook enkele kleine klussen (oa bijwerken van enkele plinten met verf)... ook vaders dus welkom!

Vele handen maken licht werk en zorgen ervoor dat we op tijd klaar zijn!

We rekenen op uw komst!

Waterfeest op het plein

Dankzij de mensen van Brandweer Hellendoorn hebben we gistermiddag een heerlijk, verkoelend waterfeest gehad. Hieronder een kleine foto-impressie:

Wat een feest!

De vakantiebieb is er weer!

Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb-app neem je 50 e-books overal met je mee. Er is van alles wat: spanning, chicklit, literatuur en informatief.

De VakantieBieb is al geopend voor kinderen en jongeren. Op 1 juli komen de e-books voor volwassenen erbij.

Download de gratis VakantieBieb-app en lees de hele zomer lang! Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl

Alvast veel leesplezier!

Laatste schooldag

Vrijdag 12 juli

Tijdens de laatste schooldag mogen de kinderen verkleed naar school komen!

Jarig in de zomervakantie?

"Kom ik dan wel op de TV?"

Als je jarig bent wordt dit altijd gemeld op de TV die in de entree van school hangt. Er wordt een foto van je gemaakt en deze komt met je naam en een plaatje in de powerpoint. In een jaar tijd is dit al heel gewoon geworden en elke dag houden kinderen en ouders even halt om te kijken wat er op de TV voorbij komt.

Het gaat zelfs zo ver dat kinderen op de deur van het kantoor kloppen en mij 'ter verantwoording' roepen als ze er nog niet op staan. Prachtig!

Ook het trots laten zien aan ouders dat ze 'op de tv staan' is elke twee/drie weken weer een feest.

Er zijn echter ook kinderen jarig in de zomervakantie... En ook hen willen we graag een foto op de tv gunnen. Daarom hebben we het volgende bedacht:

Ben je in de zomervakantie jarig, mail dan een foto van je verjaardag naar school!

In de eerste week na de zomervakantie zullen we alle jarigen in de powerpoint plaatsen! De foto mag gestuurd worden naar: Robbert Flim (link naar de mail). Graag voorzien van naam en verjaardagsdatum.

Alvast gefeliciteerd!

Parkeerverbod

reminder

De meeste ouders houden zich er keurig aan, maar toch zien we nog regelmatig ouders die hun kind met de auto afzetten voor school en dat er auto's geparkeerd worden voor school. Achter school (aan de Verzetsstraat) is parkeermogelijkheid, evenals in omliggende straten. Wilt u de auto hier parkeren? Mocht uw kind(eren) opgehaald worden door iemand anders (opvang, oppas, grootouder), wilt u hen dan ook van dit parkeerverbod op de hoogte stellen?

Wandelen en fietsen zijn uiteraard nog veel betere (en gezondere) opties...

Dank voor uw medewerking.

Rookbeleid

Vanaf 1 augustus 2019 is het niet meer toegestaan om op het terrein van school te roken! Voor de meeste ouders en leerkrachten is het niet roken in en om school de normaalste zaak van de wereld. Het past binnen de algemeen geaccepteerde opvatting betreffende het roken in openbare ruimtes en in de buurt van kinderen. Het betekent ook dat er tijdens schoolactiviteiten (pleinfeest, barbecue, avondvierdaagse, informatieavonden, enz) niet gerookt mag worden.

Na de zomervakantie worden er stoeptegels geplaatst en bordjes opgehangen, zodat voor iedereen duidelijk is dat er niet gerookt mag worden. We rekenen op uw begrip en medewerking.

Op zondag 30 juni a.s. is er een bijzondere tweede ochtenddienst in den Oalen Griezen.

Een gezinsdienst voor jong en oud en een overstapdienst voor de oudste kinderen van de KND.

Dan gaan de oudste kinderen van de KND de overstap wagen, van KND naar de Kerk, het JOK, de catechesatie & de clubs kortom, het jeugdwerk in.

Natuurlijk maken wij er een feestje van, het is niet niks, groep 8-is (bijna) voorbij en dat ga je vieren, ook bij de KND – dit keer in de kerk. We gaan samen de stap maken, geen afscheid van de kerk maar een overstap – de kerk instappen dus !

Ook zullen een aantal jongeren van Missionaire Jongerenwerk in deze gezinsdienst iets komen vertellen over de FreeXS sportweek die de laatste week van de zomervakantie gehouden wordt op het speelveld waar vroeger de Blenkeschool stond. Een sportweek die door jongeren voor basisschoolleerlingen wordt georganiseerd. Waar iedereen van harte welkom is.

We hopen jullie allemaal te zien en spreken op zondag 30-juni om 10.30 uur in de kerk.

DATA LAATSTE SCHOOLPERIODE:

Deze data staan ook op de website van school (www.es-ikt.nl en in de app)

1 juli: Schoolreisjes groep instroom t/m groep 7

4 juli: Feestoverblijf voor alle leerlingen

5 juli: Afscheid Lia Mensink

5 juli: Pleinfeest 17.00u - 19.00u

8 juli: Afscheidsmusical groep 8

9 juli: Afscheid groep 8

10 juli: Laatste schooldag schooljaar 2018/2019

10 juli: Schoonmaakavond, aanvang 19.00u

11 juli: Eerste schooldag schooljaar 2019/2020

12 juli: Start zomervakantie om 12.30u.

Credits:

Created with images by congerdesign - "clean rag cleaning rags" • Adi Goldstein - "untitled image" • hara gopal - "untitled image" • Robert-Owen-Wahl - "bad cancer care"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.