Loading

WYDARZENIA WFPiK 2017/2018

LIPIEC 2017

17-30 VI Letnia Szkoła Żywej Łaciny i Greki. Organizator: Instytut Filologii Klasycznej UAM

WRZESIEŃ 2017

25-26 IX I seminarium Heroizm, wzorce, oblicza, kulturowe reprezentacje w Instytucie Filologii Klasycznej. Organizatorzy: Humanistyczne Konsorcjum Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

29 IX Dzień studenta I roku. Organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

29 IX - 11 X 10 pierwszych dni na WFPiK. Organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

PAŹDZIERNIK 2017

4, 10 X Szkolenie z praw i obowiązków dla studentów I roku. Organizator: Rada Samorządu Studentów WFPiK UAM

11 X Ceremonia otwarcia filologii polskiej na Szanghajskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych. Na uroczystości obecna była delegacja Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM: prodziekan ds. współpracy krajowej i międzynarodowej prof. Krystyna Pieniążek-Marković, dr Rafał Dymczyk, mgr Borys Szymański, mgr Marcin Kluczykowski oraz Gerard Ronge. Otwarciu filologii polskiej towarzyszyły wydarzenia zorganizowane w ramach Tygodnia Kultury Polskiej (10-13 października br.).

13 X Jubileusz 80. urodzin Profesora Edwarda Balcerzana. Organizator: Instytut Filologii Polskiej UAM

18 X Poetyckie Wymiary w Nowej Czytelni. Organizator: Rada Samorządu Studentów WFPiK

19 X Kino w Collegium Maius: spotkanie z wampirami. Organizator: Rada Samorządu Studentów WFPiK UAM

23 X Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Rolfowi Fieguthowi. Organizator: Instytut Filologii Polskiej UAM

24-25 X Konferencja pt. "Wielkie wiersze, nowe lektury" dedykowaną Profesorowi Rolfowi Fieguthowi. Organizator: Instytut Filologii Polskiej UAM

24 X Spotkanie naukowe „Dzień Karty 77”. Organizatorzy: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Ośrodek Kultury Francuskiej w Warszawie

25 X Srebrna odznaka „Za opiekę nad zabytkami” nadana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego drowi Emilianowi Prałatowi

26 X II sympozjum naukowe „HUMANISTYKA z widokiem na UNIWERSYTET”. Organizatorzy: Samorząd Doktorantów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM wraz z prof. dr hab. Elżbietą Nowicką i prof. dr hab. Piotrem Śliwińskim

LISTOPAD 2017

8 XI Konferencja pt. "Sen w medycynie i sztuce. Konteksty kulturowe i cywilizacyjne". Organizator: Instytut Filologii Polskiej UAM

13 XI Otwarte seminarium z cyklu "Laboratoria natury". Gość: prof. Andrzej W. Nowak. Organizator: Zakład Antropologii Literatury IFP UAM

13 XI VII konkurs recytatorski "Słowiańskie Recytacje". Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM

15 XI VII Wydziałowy Dzień z Kołami Naukowymi. Organizator: Rada Samorządu Studentów WFPiK UAM

20 XI Konferencja „Studencki Komitet Solidarności – spojrzenie po czterdziestu latach” pod honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Poznania Grzegorza Ganowicza, JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Andrzeja Lesickiego. Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej UAM

21-22 XI Międzynarodowe seminarium „Ameryka Barańczaka”. Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Instytut Filologii Polskiej UAM

22 XI Czytanie w Sali Śniadeckich: Wesele. Organizator: Rada Samorządu Studentów WFPiK UAM

23 XI Warsztat pisarsko-estetyczny zatytułowany "Liberackie wprawki". Organizator: Studenckie Koło Naukowe Estetyczno-Literackie przy Zakładzie Estetyki Literackiej IFP UAM

24 XI Otwarcie "Pokoju rodzica z dzieckiem". Organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

27 XI Wykład otwarty "Kultura pisma ormiańskiego". Organizator: Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych

30 XI Seminarium badawcze "Eksperyment jako doświadczenie". Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Ośrodek Badań nad Awangardą UJ

30 XI Otwarty panel dyskusyjny "Perspektywy lingwistyki arealnej w Europie Środkowej". Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UAM oraz Zakład Kulturoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM

GRUDZIEŃ 2017

5 XII Wykład Krzysztofa Czyżewskiego "Xenopolis. Rzecz o wymknięciu się zasadzie przeciwieństwa". Organizatorzy: Zakład Antropologii Literatury IFP UAM, Ośrodek "Pogranicze"

5-6 XII Akcja "Biały kruk dla Chin". Organizatorzy: Rada Samorządu Studentów WFPiK UAM, Rada Samorządu Doktorantów WFPiK UAM

6 XII Dzień Kultury Tureckiej. Organizator: instytut Filologii Słowiańskiej UAM

7 XII Otwarty panel dyskusyjny "Perspektywy lingwistyki arealnej w Europie Środkowej", gość: dr Jiří Januška. Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego IFP UAM, Zakład Kulturoznawstwa Słowiańskiego IFS UAM

7-8 XII XXXVIII Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej "Bogurodzica w kulturze średniowiecza". Organizatorzy: PTPN, Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM

14-15 XII V Seminarium Librettologiczne "Oratorium, kantata, chorał. Odmiany form literacko-muzycznych w polskiej kulturze XVIII i XIX wieku". Organizatorzy: Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM wraz z Komisją Muzykologiczną PTPN

19 XII Jubileusz 90. urodzin prof. dra hab. Tadeusza Witczaka. Organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

STYCZEŃ 2018

17 I Uroczystość nadania Bibliotece Wydziałowej imienia prof. J.T. Pokrzywniaka. Organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

18-31 I Wystawa „45 lat filmoznawstwa na UAM w Poznaniu”. Organizator: Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM, Biblioteka Uniwersytecka UAM

24 I Wizyta klasy "Klasycznej" z I LO w Lesznie. Organizator: Instytut Filologii Klasycznej UAM

26 I Wykład dra Jaka Hajduka. Organizator: specjalność przekładowa IFP UAM

LUTY 2018

5 II Spotkanie promocyjne Studiów Podyplomowych Animator Teatralny "Co Ty wiesz o animacji teatralnej?"

10 II Konferencja Magistri Optimi. Organizator: Instytut Filologii Klasycznej UAM, Polskie Towarzystwo Filologiczne

17 II Początek kursu polskiego języka migowego w ramach "Akcji-integracji". Organizator: Pełnomocnik Dziekana ds. wsparcia studentów dr Karolina Ruta

27 II Kiermasz studencki "Książka za książkę". Organizator: Rada Samorządu Studentów WFPiK UAM

27-28 II Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Organizatorzy: Wydawnictwo Naukowe UAM, Rada Samorządu Studentów WFPiK, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, Biblioteka WFPiK

MARZEC 2018

1 III "Wiosna, ach to Ty" na WFPiK. Organizatorzy: Koło Naukowe Slawistów IFS UAM, Rada Samorządu Studentów WFPiK UAM

1 III Konferencja "Hermeneutyka-Literatura-Edukacja". Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Wydział Pedagogiczny UW, International Institute for Hermeneutics

7 III Dzień Dialektologa. Organizator: Studenckie Dialektologiczne Koło Naukowe UAM

8-9 III Konferencja naukowa "ICH WŁASNA POEZJA"? Poetki polskie w historii literatury XX i XXI wieku. Organizatorzy: Zakład Literatury XX w., Teorii Literatury i Sztuki Przekładu, Instytut Filologii Polskiej UAM, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

9 III Wizyta przedstawicieli Poleskiego Uniwersytetu Państwowego na WFPiK

9 III V studencko-doktorancka konferencja naukowa "Słowianie, my lubim... kobiety". Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Koło Naukowe Slawistów IFS UAM

13-14 III Zbiórka dla dzieci z Domu Dziecka. Organizator: Rada Samorządu Studentów WFPiK UAM

14 III Poetyckie Wymiary w Nowej czytelni. Organizator: Rada Samorządu Studentów WFPiK UAM

20 III Seminarium naukowe "Przyboś - wiosna 2018". Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Wydział Filologiczny UR

20 III Wykład prof. Gersona Shade. Organizator: Poznański Oddział PTF

20-21 III Spotkania z prof. Georgesem Minkiem. Organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

21 III Seminarium "W dwudziestolecie wydania Frankensteian Mary Shelley". Organizator: Zakład Badań nad Tradycją Europejską IFP UAM

22 III Warsztaty "Imponderabilia (w) komunikacji" w ramach "Akcji-integracji". Organizator: Pełnomocnik Dziekana ds. wsparcia studentów dr Karolina Ruta

23 III Wspólne czytanie Owidiusza. Organizator: Instytut Filologii Klasycznej UAM

23 III Warsztat Arteterapii. Organizator: Studenckie Koło Naukowe Estetyczno-Literackie IFP UAM

23-25 III Targi Edukacyjne MTP. Organizator: Rada Samorządu Studentów WFPiK UAM

26 III Spotkanie pt. "Jak było w Poznaniu w marciu 1968 roku?". Organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

KWIECIEŃ 2018

1 IV Początek semestru autorskiego "Okrutny teatr samospaleń". Organizatorzy: Instytut im. J. Grotowskiego we Wrocławiu, Otwarty Uniwersytet Poszukiwań

4 IV Początek działalności wydziałowego Laboratorium Eksperymentalnych Mediów im. Stanisława Lema. Organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

9 IV Nowe czytanie Szwejka. Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Europy Środkowej, Biblioteka WFPiK

11-12 IV Konferencja naukowa "Zapomniane, nieuśmierzone..." Pamięć, zapomnienie, trauma w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Poznański Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

11-12 IV Wykłady dra Josipa Lasicia z Uniwersytetu w Splicie. Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM

13 IV Ogólnopolska konferencja naukowa "Ciemne Dwudziestolecie". Organizatorzy: Koło Naukowe Polonistów, Literaturoznawcze Koło Naukowe "W krzywym zwierciadle", Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

13-14 IV Międzynarodowe sympozjum naukowe "Feminism and Gender in Translation". Organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

17 IV Wykład prof. Denisa Akhapkina "Sława w epoce kina i radia" Portret Josifa Brodskiego we współczesnym kinie rosyjskim. Organizatorzy: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM

17 IV Wykład prof. dr hab. Marian Szarmach "Aristainetos – późny sofista". Organizatorzy: Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Instytut Filologii Klasycznej UAM

18 IV Rozstrzygnięcie konkursu na Najlepszy Referat Studencki i Najlepszą Pracę Licencjacką im. Stanisława Dobrzyckiego. Organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

19 IV Festiwal Innowacji Społecznych. Organizator: Rada Samorządu Studentów WFPiK UAM

19-20 IV Wykłady prof. Mili Krastevej. Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM

19-20 IV III konferencja Staropolskie Spotkania Językoznawcze: Terminy w językoznawstwie synchronicznym i diachronicznym. Organizatorzy: Zakład Historii Języka Polskiego UAM, Humanistyczne Konsorcjum Naukowe UJ/UAM

20 IV Semiarium naukowe "Wiersze-biedronki. Polska poezja dziecięca pisana przez kobiety". Organizatorzy: Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

20 IV Laboratorium Humanistyczne "Wczoraj wróg, dziś przyjaciel. Kulturowe reprezentacje procesów pojednawczych w Europie Środkowej i na Bałkanach". Organizator: Humanistyczne Konsorcjum Naukowe UJ/UAM

24 IV Rozstrzygnięcie XII edycji Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila. Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, CK Zamek

24 IV Spotkanie z dr Gabrielą Abrasowicz "Dramat i teatr postjugosłowiański. Transkulturowość, model sieci, dyplomacja kulturowa". Organizator: Pracownia Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych IFS UAM

23-24 IV Sympozjum naukowe "Po próbie. Rewizje Bergmana". Organizator: Zakład Antropologii Literatury WFPiK UAM

24 IV Wykłady doc. Mirandy Levanat Peričić z Uniwersytetu w Zadarze. Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM

25 IV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki na WFPiK

25 IV Spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim "O praktykowaniu utopii". Organizator: Zakład Antropologii Literatury WFPiK UAM

26 IV Warsztaty z komunikacji interpersonalnej w ramach "Akcji-integracji". Organizator: Pełnomocnik Dziekana ds. wsparcia studentów dr Karolina Ruta

MAJ 2018

1-30 V Kampania reklamowa "Studiuj na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM" na terenie Poznania. Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, AMS Poznań

7 V Finał "Akcji-integracji". Otwarcie wystawy "440 km po zmianę". Organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

9 V Spektakl "Klątwa (z) Collegium Maius" z udziałem pracowników i studentów UAM

10 V Medal Homini Vere Academico dla prof. Marka Hendrykowskiego

10-11 V Ogólnopolska konferencja naukowa "Za wiarę i wolność". Organizator: Instytut Filologii Polskiej UAM

11-12 V Międzynarodowa konferencja naukowa "Pamięć i polityka w literaturze polskiej XIX i XX wieku". Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UAM, Wydział Slawistyczny Uniwersytetu Fryburskiego

15 V Dzień z Reformacja Czeską. Organizator Instytut Filologii Słowiańskiej UAM

15 V Spotkanie z Adamem Szydłowskim. Organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

15-16 V Wykłady dr Olgi Śmiechowicz. Organizator: Humianistyczne Konsorcjum Naukowe UJ/UAM

15-17 V Zaczytani w Mauisie. Zaczytani dla dzieci. Organizator: Rada Samorządu Studentów WFPiK UAM

16 V Dzień Grantowy na WFPiK. Organizator: Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy na Działalność Badawczą

16-18 V Wizyta prof. dr hab. Amelii Liczewej w ramach projektu „Uniwersytet Jutra - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”

17 V Warsztaty dla studentów i doktorantów "Jak zrobić furorę na konferencji naukowej?". Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Estetyczno-Literackie, Zakład Estetyki Literackiej WFPiK UAM

21 V Wielkie Scrabble na WFPiK. Organizator: Rada Samorządu Studentów WFPiK UAM

22-23 V Wykłady doc. dr. Predraga Obuciny z Uniwersytetu w Belgradzie. Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM

23 V Wielkie Dykatndo UAM. Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

23 V Biały Kruk dla Chin. Organizator: Rada Samorządu Studentów WFPiK UAM

23-24 V Sesja z okazji 150 urodzin Stanisława Przybyszewskiego. Organizatorzy: Koło Naukowe Cykliści & Findesiecliści, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Wągrowiecki Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. S. Przybyszewskiego

24 V III Dzień Jakości Kształcenia na Wydziale. Organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

24 V Rozstrzygnięcie II edycji konkursu na Wydziałowy Budżet Dydaktyczny. Organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

24 V Pierwsze Forum Maius - spotkanie z przedstawicielami biznesu. Organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

24-25 V Konferencja "Zamykanie normy językowej w słowniku. Wokół teoretycznych i praktycznych problemów nowego słownika poprawnej polszczyzny". Organizator: Pracownia Leksykograficzna IFP UAM

26 V Konferencja naukowa "Glottodydaktyka i literatura". Organizatorzy: Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego Jako Obcego

28 V Wizyta pracowników Zhaoqing University (Chiny). Organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

29 V Wieczór armeński. Organizator: Instytut Filologii Klasycznej UAM

CZERWIEC 2018

1 VI-31 X Kampania reklamowa "Studiuj na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM" w Kolejach Wielkopolskich. Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, KW

4 VI Otwarcie Pracowni i Kolekcji Literatury dla Dzieci w Bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM im. Józefa Tomasza Pokrzywniaka. Organizatorzy: Koło Sztuki dla Dzieci "Na Wysokiej Górze", Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

4-5 VI Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa "Kultury Dziewictwa". Organizatorzy: Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Instytut Historii UAM

5 V Kino w Collegium Maius: Wieczór z Disneyem. Organizator: Rada Samorządu Studentów WFPiK UAM

5-6 VI Studencki kiermasz "Książka za książkę". Organizatorzy: Wydawnictwo Naukowe UAM, Rada Samorządu Studentów WFPiK UAM

5-7 VI Konferencja naukowa "Kulturowe aspekty ewolucji języka. Seminarium dedykowane Naszemu Mistrzowi - Profesorowi Bogdanowi Walczakowi". Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Polskiej UAM, Zakład Lingwistyki Antropologicznej IFP UAM, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział I Filologiczno-Filozoficzny, Komisja Językoznawcza

6 VI Promocja książki Bajki Miloša Macourka przetłumaczonej przez pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej. Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM

6-7 VI Seminarium Doktoranckie "Lęki. Manifestacje i teorie". Organizator: Rada Samorządu Doktorantów WFPiK UAM

6-7 VI Konferencja "Sztuka i demokracja" w Zagrzebiu. Organizatorzy: Uniwersytet w Zagrzebiu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

8 VI II spotkanie poświęcone biblioterpaii. Organizator: Koło Żywych Metodyków "Metoteka"

11 VI Spektakl "Karol" Sławomira Mrożka przygotowany przez studentów Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM

11 VI Koncert piosenek Disneya. Organizator: Rada Samorządu Studentów WFPiK UAM

12 VI Wykład prof. Arturo Roberto Alvarez Hernandez z Uniwersytetu w Mar del Plata. Organizator: Instytut Filologii Klasycznej UAM

13 VI Wykład prof. dr hab. Danuty Ulickiej "Termin w translacji tekstu literaturoznawczego – „co to za zwierz”?. Organizator: specjalizacja przekładowa IFP UAM

13-14 VI Debata "Języki narodowe Europy Środkowej i Południowej: globalizacja, ideologia, tożsamość". Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM

18-20 VI IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)". Organizatorzy: Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP, Zespół Języka Religijnego, Komisja Języka Religijnego, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

19 VI Międzynarodowa konferencja naukowa "Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze". Organizator: Zakład Teatru Instytutu Teatru i Sztuki Mediów UAM

Stypendyści programu Erasmus + na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM 2017/2018

Semestr zimowy:

 1. Pani Kamila Adamcová, Masarykova Univerzita v Brnie
 2. Pan Attyla Árvai, University of Péc
 3. Pan Ahmet Besol, Ankara University
 4. Pani Reka Bosanszky, Pázmány Péter Catholic University
 5. Pan Altuğ Bülbül, Ankara University (rok akademicki)
 6. Pan Adolfo Calvo Barreiro, Universitat de Les Illes Baleary
 7. Pan Antonino Cambria, Università degli Studi di Torino (rok akademicki)
 8. Pani Anastasiia Golubovska, Humboldt Universität zu Berlin (rok akademicki - przedłużenie)
 9. Pani Tereza Haasová, University of Jan Ewangelista Purkyně (rok akademicki)
 10. Pan Mike Kaluza, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
 11. Pani Veronika Kuznetsova, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
 12. Pani Laura Ambrozic McKee, Humboldt Universität zu Berlin
 13. Pani Frauke Christine Meyer-Wyk, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
 14. Pan Jan Misiarz, Masarykova Univerzita v Brnie
 15. Pani Borbala Ördög, University of Pecs (rok akademicki – przedłużenie)
 16. Pan Atakan Özcan, University of Ankara (rok akademicki)
 17. Pani Duygu Özgen, University of Ankara (rok akademicki)
 18. Pan Ismael Domingo Pérez González, Universidad de Cadiz
 19. Pani Agnieszka Popiel, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
 20. Pani Magdalena Sbert Ballester, Universitat de Les Illes Baleary
 21. Pani Hannah Sophie Steckelberg, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 22. Pani Jagoda Stempczyńska, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
 23. Pani Sarah Tober, Universität Lüneburg
 24. Pani Tabea Lara Wittneben-Fidan, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
 25. Pani Angelika Ziółkowska, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Semestr letni:

KA-107 Nowe Partnerstwa:

 1. Pani Anna Ayvazyan, Vanadzor State University
 2. Pani Fern Roshan Delen Castro, De La Salle University
 3. Pani Shenyl Grazel Salvador Gueco, De La Salle University
 4. Pani Kseniia Kliueva, St. Petersburg State University
 5. Pani Yulia Aleksandrovna Krishneva, St. Petersburg State University
 6. Pani Margarita Evgenievna Onuchina, Northern Federal University named after M.V. Lomonosov
 7. Pani Nicole Venice Valerio Rey, De La Salle University
 8. Pani Elena zarubina, Irkutsk State University

KA-103:

 1. Pani Silvia-Iuliana Amănălăchioaie, Aleksandru Ioan Cuza University
 2. Pan Adem Bulut, Çukurova University
 3. Pani Natasha Felice, Alma Mater Studiorum-Università degli Studi di Bologna
 4. Pan Dániel Karacs, Eötvös Loránd Tudomanyegyetem
 5. Pani Olga Kostyukova, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 6. Pani Eleonora Martelli, Alma Mater Studiorum-Università degli Studi di Bologna
 7. Pan Ali Enes Mollaoglu, Instanbul Universitesi
 8. Pan Mihail Olaru, University of Iasi
 9. Pani Margarida Antelo Rodrigues, Universidade de Evora
 10. Pan Gergely Szabados, Eszterházy Károly University
 11. Pan Halil Ibrahim Turgut, Instanbul Universitesi
 12. Pan Dimitrios Vivoglou, Democritus University of Thrace

Autorami wykorzystanych zdjęć są:

Monika Jaworska, Michał Marciniak, Klaudia Michalska, Monika Sidorowska, Hanna Twardowska, Mikołaj Witasik, UAM.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.