Verslag van het jubileum weekend 85 jaar 16m2

In het weekend van 21 en 22 mei werd onze verjaardag van de 16kwadraat klasse gevierd op het Gaastmeer bij Waterrecreatie Syperda en restaurant Boppe de Golle

Er hadden zich bijna 50 boten ingeschreven voor het weekend. Al het prachtige hout werd te water gelaten door de kraan op het terrein.

Ook het mooiste bootje volgens de eigenaar was aanwezit

Door de grote opkomst waren alle huisjes al snel vol geboekt, maar door de aanwezige Tjalken kon iedereen van een bed worden voorzien op het terrein.

Ook de Ros Beyaert was er weer
Een prachtig gezicht vanuit het restaurant op de vloot die aanwezig is hier

Paulus Mooyman

Het palaver werd door onze voorzitter geopend
"Handjes" Jaap was weer voorzien van een weekend scherpe uitspraken
Hoofdsponsor Theo Dik was ook op het water vaak in de buurt van Bas

Opening van het weekend met het palaver en de mededeling dat kwadraat wordt uitbegreid naar Tasmaniƫ voor een mooi project is een prachtig begin van de dag

De dag had 2 gezichten

De ochtend werden 2 wedstrijden die samen met zondag de jubileum prijzen gingen verdelen, 's middags werd een zwerftocht gepland met verassing

Siebe was natuurlijk aanwezig, klasse icoon

Tijd om de zeilen te hijsen

Om 10:30 zou er gestartd worden met de eerste wedstrijd met de eerste groep. Een straffe wind van 4-5 Bft stond inmiddels op het Gaastmeer

Door de wind waren de vlaggen goed zichtbaar
Iedereen heeft er zin in

Zeilverening Workum zorgde voor een uitsekend wedstrijden die sportief werden afgelegd in 2 groepen

De winst van de eerste wedstrijd ging naar Arjen Kort en Erwin de Vries
Bas en Betty zorgde dat zij de winst in de andere wedstrijd binnen haalde
Het buiswater zorgde voor vele natte haren

Zwerftocht

De zwerftocht naar Oudega werd aangekondigd als een leuke middagwedstrijd met verassing, maar eenmaal op het water werd er fanatiek gestreden om deze eer

Jurgen ging er ook vol voor

De start was met 50 boten op en rij

Het veld lag spannend dicht bij elkaar
Door de slootjes werd ook regelmatig de regels op gezocht
Prachtig gezicht al die kwadraten op het Gaastmeer
Ook Jan kon de glimlach niet onderdrukken

De borrelboot was niet te missen door de rooksignalen

Arjen was er natuurlijk als de kippen bij
Iedereen kon het drankje en hapje erg waarderen, bedankt Zeilmakerij Molenaar

Na het borrelen op het water werd er weer terug gevaren naar de haven om het feestje nog even door te laten duren

Er werd hard gevaren om als eerste binnen te zijn
kwadraat zeilen achter het riet
De prijsuitreiking van de Zwerftocht werd verzorgd door Paul de Groot

Beeldverslag

Zie de film voor een beeldverslag van het jubileum

Na zo'n prachtig jubileum waren we wel toe aan welverdiende rust
Created By
Webmaster Kwardraat
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.