Loading

Streetwise Een Ewald dijkstra project

Regisseren in straatfotografie is uit den boze. De spontaniteit van het moment staat centraal. Het zijn kleine dingen die de foto maken. Of het nu om een actie gaat; een compositie of om de uitdossing van mensen; het komt min of meer plotseling voor je lens. Met een wat oefening zie je situaties aankomen en kun je je voorbereiden op de foto. Je ziet het pas als je het doorhebt.

Onderstaande foto's zijn gemaakt in Nederland, België, Engeland, Polen en de Verenigde Staten. Het leuke van straatfotografie is dat je het overal kan doen en je er weinig voor nodig hebt. Een simpele camera volstaat. Het klinkt misschien vreemd, maar ook enig respect is een vereiste. Je fotografeert immers wildvreemde mensen. Soms van heel dichtbij. Als je wordt aangesproken helpt vriendelijk blijven enorm. Maak een praatje, leg uit wat je doet en biedt aan dat je de foto's naar ze mailt. Als het mee zit houd je er een leuke vriendschap aan over.

Klik op een foto om deze in groot formaat te zien

Credits:

all photography by Ewald Dijkstra

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.