Loading

Kodowanie i programowanie w bibliotece Oferta zajęć powiatowej biblioteki pedagogicznej w bartoszycach

Zajęcia będą odbywać się wyłącznie w siedzibie PBP a w ofercie proponujemy zabawy uczące kodowania i programowania z wykorzystaniem gier planszowych „Golden Scratch”, „Cody Roby”, „Dotta” oraz różnorodnych dyktand graficznych, sudoku i wielu innych ciekawych metod i pomocy dydaktycznych.

Zajęcia uczące programowania z wykorzystaniem gier planszowych „Cody Roby”, „Golden Scratch”, „Dotta”

„Cody Roby”

Uczestnicy prowadzą rozgrywki polegające na sterowaniu robotem, który porusza się po planszy. Robią to wydając mu odpowiednie polecenia. W grze poleceniami będą strzałki nakazujące poruszanie się do przodu, skręcanie w lewo i skręcanie w prawo. Gra jest świetnym treningiem logicznego myślenia i wstępem do dalszej nauki programowania z wykorzystaniem komputera.

„Golden Scratch”

Gra jest rozwinięciem zabaw z aplikacją Scratch Junior. Wykorzystanie grafik programu ma na celu oswojenie dzieci z aplikacją. W czasie gry doskonalimy umiejętność dekodowania skryptu oraz ćwiczymy orientację w przestrzeni, poruszając się po planszy zgodnie z komunikatami zapisanymi w skryptach

„Dotta”

Wyjątkowa gra, która daje nieograniczone możliwości zabawy i nauki. Dotta inspiruje do aktywności, które można traktować otwarcie i swobodnie.

-

Zabawy z kodowaniem i programowaniem dla najmłodszych

Szyfry

Gra w okręty

Dyktanda graficzne w rożnej formie

Zabawa "Idzie Mucha po macie"

Sudoku

Zabawa w kolory

Wszystkie placówki oświatowe zainteresowane ofertą zapraszamy do współpracy. Prosimy o składanie zgłoszeń na zajęcia osobiście, telefonicznie lub drogą mailową na adres:

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Bartoszycach

ul. Limanowskiego 13

11-200 Bartoszyce

E-mail b.pedagogiczna@o2.pl Tel.539 404 545

www.poradniabartoszyce.eu

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.