קראטה אוקינאווי לילדים טאי שין קאן

בקבוצות הילדים שלנו אנו שמים דגש על חיזוק הגוף, כמו ידיים וחגורת כתפיים ועל יציבה ותנועה נכונה

לשיפור יכולת בין אישית ומיומנויות חברתיות

הקראטה האוקינאווי מעלה את הדימוי והבטחון העצמי של ילדנו

לשיפור יכולת הקשב והמיקוד

הקבוצות שלנו קטנות על מנת להעניק את מלוא תשומת הילד לכל ילדה וילד

תשומת לב, ריכוז ומיקוד

חיזוק הגוף - בטחון והגנה עצמית

הקניית יכולות פיסיות גבוהות

הפעילות שלנו כוללת תרגילים לחיזוק וגמישות הגוף, העלאת קואורדינציה ומיקוד במטרה, תרגילי בסיס בקראטה, קאטה וקרבות

עמידה באתגרים

הקניית בטחון ועוצמה לילדים

להעלאת הדימוי והבטחון העצמי
חיזוק הגוף ויציבה נכונה

הקבוצות מותאמות לפי גילאים

חינוך לאחריות ולערכים

יש לנו קבוצות ילדים בת״א ובחולון

טאי שין קאן - קראטה אוקינאווי

שיעור נסיון ללא עלות

054-8054488

.

.

.

Created By
Itzik Co. Teishinkan
Appreciate

Credits:

Itzik Cohen Teishinkan - Okinawan Fighting Arts. www.teishinkan.co.il

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.