Softtech’te Kadın Olmak! Softtech kariyer

Softtech’te Kadın Olmak!

Arkadaşlar sizinle kendi deneyimlerimden ve arkadaşlarımın başına gelenlerden derlediğim bir kariyer yazısı paylaşmak istedim. 20 Yıla yakın bir süredir yazılım sektöründe çalışıyorum. Bunun bir kısmı da Softtech’de geçti… Dışardan bakıldığında harika görünebilir ama aslında bir İş Bankası şirketi olmasına rağmen Softtech cinsiyetçi bir şirkettedir. Kadın çalışanlara değer vermez. Kariyer imkanlarını kısıtlar… Mesela aşağıda maddeler halinde yazdığım konuların hiçbirini şirkette hiçbir yetkili yalanlayamaz. Başına bu olaylar gelmiş pek çok çalışan kadın da bu konularda bu yazıyı destekler…

• Softtech’te kadın çalışanlar için kariyer erkeklere göre daha dikenli bir yoldur! Örneğin şirkette 20’ye yakın direktör vardır. Bunların tahmin edebileceğiniz üzere ufak bir kısmı yalnızca 4 tanesi kadındır. Bunlar da ana iş ile ilgili değil, satış, ik, kalite gibi konularda direktör olmuşlardır.

• Bir kadın müdür iken hamile kalır ve doğum iznine ayrılırsa döndüğünde müdür değil proje yöneticisi gibi bir göreve atanmıştır. Hamilelik iznine ayrılmak bir suç gibi title’ınızı kaybedersiniz…

• Ücretli doğum iznindeyken diğer şirketler gibi maaşınızı ödemez. SGK’dan tavan maaş neyse onu almanız gerekir. Yani 8.000TL maaşınız varsa yalnızca 4900 küsür alırsınız. Sanki bu şirkette genel müdürü doğuran bir kadın yok gibi Softtech annelere saygı duymaz!

• Sektörde bütün şirketler süt iznini annenin kendinin rahat hissedebileceği gibi insiyatifine bırakmıştır. Yani ister günde 1,5 saat kullanırsınız ister birleştirir haftada 1 gün alırsınız. Softtech günde 1,5 saat izin verir. Erken çıkıp eve kendi imkanlarınızla gidebilirseniz ne güzel, uzakta oturup servisle gidiyorsanız çıkamayacağınızı bilirler… Anne olmak Softtech’te istenmeyen birşeydir!

• 150 Üzerinde kadın çalışanı olan şirketler kreş kurmak zorundadır değil mi? Softtech kreş kurmak yerine ne yapar? Yasada tanımlanmış cezayı öder, kreş falan kurmaz. Çünkü bebeklerin annelerine ihtiyacı yoktur, varsa da pislik kadın 1,5 saat erken çıkıp bebeğini emzirebilir, bunda ne var!?

Atatürk’ün kurduğu bir şirketin İş Bankası’nın iştiraki olan Softtech işte kadına bu kadar değer verir… Siz kızlar iyi düşünün kariyerinize böyle bir şirket ile başlamak devam etmek ne kadar mantıklı…

Softtech

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.